Kataforéza

Kataforéza

Jak funguje a proč si vybrat kataforetické lakování

Kataforézní linka v BWI GROUP Cheb, Česká republika

Kompletní kataforézní linka pro BWI v Chebu

Vanová kataforézní linka včetně předúpravy, dospalu a neutralizační stanice s variabilními časy jednotlivých operací.

Víte, že…

Lakovací lázně v automobilovém průmyslu mohou mít délku až 40 m a hloubku 5 m.

Kataforéza (KTL) a anaforéza (ATL) – elektroforézní metody lakování

Kataforéza – High tech metoda lakování ponorem

Elektroforéza – lakování ponorem při využití elektrického pole

Elektroforetické lakování je moderní ekologický a zejména ekonomicky hospodárný způsob povrchové úpravy kovů. Jelikož se k nanášení barvy využívá elektrické pole, musí být materiál elektricky vodivý. Elektroforéza se dělí na dva způsoby lakování a to zastaralejší anaforetické lakování (ATL) a novější a nejvíce využívané kataforetické lakování (KTL). Rozdíl mezi anaforetickým a kataforetickým lakováním je v elektrodě, na které se nátěrová hmota vylučuje. Jestliže se vylučuje na katodě, jedná se o kataforetické lakování, pokud na anodě pak se jedná o anaforetické lakování.

Proč si zvolit kataforézní lakování pro povrchové úpravy kovů

Jak funguje kataforéza

K depozici barvy pak dochází právě díky neutralizační reakci kationtu barvy s hydroxylovým aniontem, vyloučený film je zpětně nerozpustný. Obdobně na anodě vzniká vedlejší reakcí kyslík a kyselý vodík, který je nutné z lázně odvádět, neutralizovat, aby byla zachována pH stabilita lázně, nedošlo ke koagulaci barvy. K tomu slouží právě elektroforézní box (EFC) s kation selektivní membránou, která odděluje prostor anody (anolytu) od zbytku lázně a díky svému složení umožňuje průchod pouze aniontům, kdežto pro kationty a vodu je téměř nepropustná.

Po vyloučení kationtu laku na výrobku zůstává v lakovacím roztoku alikvótní množství aniontů (zpravidla zbytky organických kyselin), které je nutné kontinuálně odvádět ze systému. Vlivem stejnosměrného el. pole jsou anionty přitahovány k anodě, prochází přes kation selektivní membránu do hydraulicky odděleného anolytového okruhu, kde společně s generovaným kyselým vodíkem tvoří roztok příslušné organické kyseliny. Její koncentrace, respektive požadovaná vodivost je automaticky řízena dopouštěním čisté demineralizované vody.

MEGA–TEC - KTL linky na míru vašim potřebám

Podmínky pro použití kataforetického lakování

Podmínky pro použití kataforetického lakování

KTL úpravu povrchů lze použít na jakýkoliv většinou kovový předmět včetně žárových nebo galvanicky pozinkovaných materiálů či hliníku. Bezpodmínečnými podmínkami provádění technologie kataforézy pak jsou:

  • elektrická vodivost lakovaného předmětu,
  • schopnost ponoru předmětu do aplikační lázně,
  • odolnost lakovaného výrobku teplotám do 160-200 °C.

Princip použití kataforetického lakování

Princip použití kataforetického lakování

Nanesená kataforézní barva (EC) může být použita buď jako konečná vrstva povrchové úpravy (PU), nebo jako základní nátěr.

První varianta se využívá zejména při ošetření povrchů vnitřních nebo podvozkových dílců automobilů, dále pak u elektro rozvaděčových skříní, chladičů pro klimaticky náročné podmínky nebo u hliníkových radiátorů s jednovrstvou elektroforézní akrylátovou ochranou.

Obecně je ovšem EC používán jako mimořádně přilnavý a chemicky odolný základní nátěr – Primer, který se následně překrývá jednou nebo dvěma vrstvami dalšího - finálního nátěru. Tento postup je vlastní automobilovému průmyslu, především při povrchové úpravě karoserií.

U ostatních výrobků je zpravidla používán dvouvrstvý ochranný film, přičemž konečnou vrstvou může být klasický tekutý rozpouštědlový či modernější vodou ředitelný lak nebo samozřejmě vhodná prášková barva.

Principy kataforézy-výhody ktl lakování

Výhody použití kataforézy

Kataforéza spolu s vhodnou předúpravou povrchu vyniká skvělými antikorozními vlastnostmi a výbornou přilnavostí při relativně tenké vrstvě povlaku (25 – 35 μm), přičemž mocnost nanášené vrstvy se reguluje stejnosměrným elektrickým napětím. Jedná se o velice ekologický proces, díky nízkému obsahu organických rozpouštědel obsažených v nátěrových hmotách (běžně do 1-2%). Současně je tato metoda vysoce ekonomicky výhodná, neboť využitelnost nátěrové hmoty dosahuje 99,9 %, ztráty lakovacího média jsou způsobeny pouze provozními výměnami filtračních saků, respektive čištěním systému při údržbě.

Běžné provozní podmínky KTL procesu

Běžné provozní podmínky KTL procesu

  • Napětí: 150 – 350V;
  • Čas lakování: 180 – 360s;
  • Teplota KTL lázně: 30 - 33°C;
  • pH KTL lázně: 5,6 – 6,1;
  • Vodivost KTL lázně: 1000 – 1600 µS/cm;
  • Obsah sušiny KTL lázně: 15-20%;
  • Obsah rozpouštědel v KTL: ≤ 1-2%.

Naše reference

BWI GROUP kompletní kataforetická linka

BWI GROUP

Kompletní kataforéza v Chebu

V roce 2016 firma MEGA-TEC dodala celosvětově působící společnosti BWI GROUP kompletní kataforézní linku včetně dospalu a neutralizační stanice. Kompletní technologie je instalována v novém závodě pro výrobu automobilových tlumičů v Chebu.

Jedná se o vanovou linku předúpravy a kataforetického lakování se speciálním dopravním systémem „Walking beam“, tedy portálovým dopravníkem nad každou technologickou sekcí. V rámci jednoho taktu změní pozici všechny závěsy v lince, přičemž je zachována variabilita funkčních časů jednotlivých operací.

Parametry linky
rozměry závěsu s výrobky: 1700 x 900 x 1300 mm (D x Š x V)
hmotnost závěsu: 350 kg, takt linky 200 s

Čím je linka výjimečná?

Walking Beam Variabilní časy operací Kompletní linka
Zeptejte se na podrobnosti
Zeptejte se na podrobnosti
Tatra Trucks - Hard trucks coated the proper way

Tatra Trucks

Pořádná technologie pro Tatra Trucks

Tatra Trucks je světově známý výrobce nákladních vozů používaných v řadě odvětví ať už je to lesnictví nebo těžba, ve stavebním průmyslu a také v armádě. Technologie povrchových úprav používané při výrobě nákladních vozů zajišťují požadovanou korozní odolnosti v těch nejtěžších podmínkách.

MEGA-TEC přestavěl zastaralou anaforetickou linku na moderní kataforetickou v rekordním čase, aby bylo omezení výroby co nejkratší.

Tatra Trucks

Odolnost vůči korozi Servis Technologie
Zeptejte se na podrobnosti
Zeptejte se na podrobnosti

Staráme se o vás

MEGA Care

MEGA–TEC šetří vaše peníze
Veškerá péče, kterou potřebujete.

MEGA-TEC minimalizuje výpadky na nezbytné technologické minimum díky aktivnímu monitoringu, prevenci a preventivním kontrolám. Pravidelné inspekce v místě instalace zahrnují podrobné několikadenní testování. Vzorky lázní posíláme do laboratoře, důkladně kontrolujeme i membrány. Díky inspekci můžeme porovnat na místě získaná data s dlouhodobě sledovanými parametry a dát vám tak kompletní informace o stavu vaší linky.

MEGA-TEC minimalizuje výpadky na nezbytné technologické minimum díky aktivnímu monitoringu, prevenci a preventivním kontrolám. Pravidelné inspekce v místě instalace zahrnují podrobné několikadenní testování. Vzorky lázní posíláme do laboratoře, důkladně kontrolujeme i membrány. Díky inspekci můžeme porovnat na místě získaná data s dlouhodobě sledovanými parametry a dát vám tak kompletní informace o stavu vaší linky.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Miroslav Matuška

Miroslav Matuška

Jednatel

+420 602 550 925 miroslav.matuska@mega.cz
Zdeněk Král

Zdeněk Král

Výkonný ředitel

+420 733 515 277 kral@megatec.cz

MEGA–TEC s.r.o.

sídlo

Průmyslová 1415
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Česko

Zobrazit na mapě
Více kontaktů