Ekologické služby a poradenství

Vzdálený monitoring kvality vod RealControl

Automatické měření znečištění podzemních a povrchových vod


Jsme odborníci na hydrogeologii a další vědní obory. Díky propojování informací z různých oborů umíme vyřešit téměř každý ekologický problém.

Začínali jsme vyhodnocováním a sanací následků chemické těžby uranu a naše zkušenosti se dále rozšířily. Umíme zakonzervovat nevhodně navržené staré skládky a zabránit kontaminaci podzemích vod.

Díky znalostem, zkušenostem a patentovanému způsobu sanace podzemních vod pomocí injektáže suspenze nanoželeza.

Použití RealControl pro monitoring podzemních a povrchových vod

Ekologické služby na míru

Monitoring kvality vod

MEGA spolu s TUL vyvinula technologii RealControl pro vzdálený monitoring kvality podzemních a povrchových vod a řízení sanačních technologií. Jednotka umožňuje vzorkování až z deseti vrtů na polygonu cca 10×10 m. Na lokalitě je centrálně umístěná jednotka s technologií a moduly. Díky modulární struktuře využívající PLC a integrovaného webového serveru je možné jednotku uzpůsobit konkrétním potřebám a real-time ji dálkově řídit.

MEGA sanace nanoželezem sondy

Prodej nebo pronájem

Technologii nabízíme jako produkt se základním nastavením (hardware, nastavení, zaškolení) nebo službu, kterou celou dobu projektu provozujeme. Na lokalitě vše připravíme na míru podle požadavků, instalujeme a odborně nastavíme. Společně nastavíme hlídače přípustných hodnot, které upozorní nás i vás e-mailem. Ve webovém rozhraní můžete nepřetržitě sledovat vývoj měřených parametrů, upravovat intervaly měření a stahovat si naměřená data.

MEGA RealControl na lokalitě

Jak funguje RealControl

Centrální jednotka ovládá vzorkovací systém, kalibruje pH sondy a obstarává měření parametrů vzorkované podzemní vody. Standardně se měří pH, ORP, měrná konduktivita – vodivost a teplota). Centrální jednotka může obsahovat i řízení sanační technologie a může být doplněna o meteostanici. Centralizaci měření přináší výraznou ekonomickou úsporu a díky použití stejných sond se minimalizuje vliv rozdílných technologií na výsledné hodnoty.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Vendula Ambrožová

Vendula Ambrožová

Ředitelka divize ekologických služeb

+420 720 979 098 vendula.ambrozova@mega.cz

MEGA a.s.

management a výroba

+420 487 888 111 info@mega.cz
Další kontakty