Revitalizace parků, zahrad a dětských hřišť

Revitalizace parků, zahrad a dětských hřišť

Realizujeme revitalizace a rekultivace krajiny od A do Z

Víte, že...

MEGA provádí realizace výstavby hřišť včetně podání a administrace žádosti o dotaci na školní a dětská hřiště.

Provádíme revitalizace a rekultivace kompletním dodavatelským způsobem

Revitalizace zeleně a krajinných prvků s možností čerpání dotačních prostředků

Revitalizace zeleně a krajinných prvků s možností čerpání dotačních prostředků

Své služby v oblasti revitalizace krajiny nabízíme zejména v těchto oblastech:

 • revitalizace vodních toků,
 • revitalizace vodních ploch,
 • revitalizace zahrad,
 • revitalizace parků,
 • revitalizace alejí a další veřejné zeleně.

Součástí našeho portfolia služeb je i dotační činnost. Disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří předložený záměr posoudí a případně doporučí vhodné úpravy tak, aby bylo možné žádat o finanční příspěvek z některého z dotačních programů. Provádíme i samotnou projekční činnost.

Multifunkční a dětská hřiště nejen pro obce

Multifunkční a dětská hřiště pro obce i soukromé investory

Realizujeme výstavbu veřejných ploch pro aktivní i pasivní odpočinek jako jsou:

 • dětská hřiště,
 • herní prvky na dětská hřiště,
 • workout a street workout hřiště,
 • multifunkční hřiště,
 • discgolf hřiště,
 • venkovní posilovny - fitness hřiště pro seniory a mládež.

Výstavbu, multifunkčních, workout, venkovních fitness a dětských hřišť realizujeme na klíč i subdodávkou. Dodáváme kompletní realizaci od stavebních prací, přes dodávku herních prvků na dětská hřiště včetně dopadové plochy až k výsadbě zeleně a doplnění městským mobiliářem.

Hřiště stavíme jak pro veřejnou sféru, tedy pro obce či kraje, ale i na zahradu k rodinnému domu pro soukromé investory.

Na výstavbu dětského hřiště dokážeme připravit dotační projekt včetně jeho navazující administrace a udržitelnosti.

Proč realizovat revitalizace s MEGA

Proč realizovat revitalizace s MEGA?

 • Revitalizacemi se zabýváme přes 30 let.
 • Stavíme na vysoké odbornosti našeho týmu.
 • Používáme nejmodernější počítačové metody modelování krajiny.
 • Návrh a řešení revitalizace či rekultivace krajiny provádíme na míru zákazníkova požadavku v souladu s přírodou.
 • Vracíme krajinu zpět přírodě a lidem.
Dotace na revitalizační činnosti

Dotace na revitalizační činnosti

Revitalizační a rekultivační činnosti jsou hojně podporovány dotačními programy ze strukturálních fondů EU či z národních dotačních programů, jako například Podpora revitalizace území (program Ministerstva pro místní rozvoj), Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (program Ministerstva životního prostředí), Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (strukturální fondy EU – OPŽP) a další.

Zpracujeme pro Vás žádost o dotaci od A do Z, tedy od podání žádosti, přes administraci realizace až po zpracování závěrečné zprávy a následného reportingu po dobu udržitelnosti projektu.

Rekultivace krajiny a revitalizace brownfields

Rekultivace krajiny a revitalizace brownfields

Společnost MEGA provádí odborné rekultivační činnosti již více jak 30 let a je v tomto oboru jedním z předních realizátorů v České republice. Rekultivace krajiny poškozené těžbou nerostných surovin (lomy, povrchové doly, pískovny) či jinou lidskou činností řešíme jak pro soukromé subjekty, tak i státní organizace.

Naší doménou jsou také revitalizace brownfields, průmyslových areálů ať v intravilánu měst, či mimo ně. Tyto projekty řešíme tzv. od A do Z, tedy od projekční činnosti až po předání hotové realizace projektu.

Chcete dotační příspěvek? Připravíme projekt dle podmínek dotačních programů a podáme žádost o finanční příspěvek včetně navazující administrace dotace a udržitelnosti.

Naše reference

Revitalizace a obnova zámecké zahrady ve Snědovicích

Snědovice, Česká republika

Revitalizace a obnova zámecké zahrady ve Snědovicích

Společnost MEGA realizovala projekt Revitalizace a obnova zámecké zahrady ve Snědovicích. Cílem projektu bylo zachování a obnova původní historické kompozice zámecké zahrady, zvýšení její ekologické hodnoty a zajištění jejího dlouhodobého rozvoje. Při výběru vhodných druhů byl kladen důraz na posílení prostorové a věkové diverzity a obnovu známé historické druhové skladby dle informací NPÚ.

Projekt byl spolufinancován z OPŽP prioritní osa 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Snědovice v kostce

Zpracování žádosti o dotaci Realizace akce Udržitelnost projektu
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt
Multigenerační rekreační plocha pod Vodojemem

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Česká republika

Multigenerační rekreační plocha Pod Vodojemem

Předmětem realizované akce byla přeměna manipulační plochy a deponie stavebních hmot v jižní části města Brandýs nad Labem na rekreační plochu sloužící místním obyvatelům.

V rámci realizace byly provedeny rekultivační práce, vybudovány zpevněné plochy přizpůsobené novému funkčnímu využití (pěšiny a cesty pouze pro pěší a rekreační aktivity), založeny vegetační plochy (výsadba stromů, keřů a rekonstrukce trávníkových ploch) a instalovány funkční prvky mobiliáře a herních a sportovně-rekreačních prvků pro všechny věkové kategorie uživatelů.

Brandýs nad Labem v kostce

Vegetační plocha Herní prvky Řešení na klíč
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt

Požádejte o nezávaznou nabídku na zpracování projektu na míru vašim potřebám

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš projekt revitalizace. Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Oslovíme vás co nejdříve a těšíme se na spolupráci s vámi.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Stanislav Kratochvíl

Stanislav Kratochvíl

Vedoucí střediska ekologických služeb

+420 606 688 315 stanislav.kratochvil@mega.cz
Dominik Janíček

Dominik Janíček

Dotační manažer

+420 720 979 097 dominik.janicek@mega.cz

MEGA a.s.

management a výroba

+420 487 888 111 info@mega.cz
Další kontakty