Tailored service to take care of your technology

MemBrain + MEGA

Propojení výzkumu a průmyslových aplikací

Naši výzkumníci zkoumají a vylepšují celou technologii od membrány až po jednotku.

Zkušení profesionálové se zaměřují na membrány, svazky i celé jednotky.

Moderní přístroje přesně popisují změny v materiálech a výsledky chemických a fyzikálních dějů.

Proč MemBrain

Connection MemBrain + MEGA

Spojení MemBrain + MEGA

MemBrain, dceřiná firma MEGA, provozuje Membránové inovační centrum. Díky nepřetržitému výzkumu jsme na světové špičce znalostí elektromembránových procesů a tento obor posouváme stále dál. Zkušenosti z průmyslových aplikací promítáme zpět do výzkumu. Díky výjimečným vlastnostem našich membrán a vlastní konstrukci svazků a jednotek je možné elektrodialýzu využít v dalších průmyslových odvětvích. Společně na trh přinášíme inovace procesu i zcela nová technologická řešení.

Co umíme

Produkty

Úprava vod je velmi obsáhlé téma. Naše membránové technologie si poradí s širokým polem aplikací, zároveň však plní zadávací parametry v souladu se stále náročnějšími legislativními podmínkami. Technologická řešení, která přinášíme, berou maximální ohled na životní prostředí.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Naším hlavním potravinářským oborem je mlékárenství. Zabýváme se výzkumem odsolování sladké, kyselé i slané syrovátky, výzkumem zpracování syrovátky na přípravu nutričně hodnotných doplňků stravy, předúpravou syrovátky, koncentrací laktózy a recyklací vody ze zasolených proudů zpět do výroby. Zkoumáme možnosti využití krystalických solí či solných koncentrátů vzniklých odsolováním syrovátky. Mikrofiltrace, neboli takzvaná „cross-flow filtrace“, vína je známou technikou, která se běžně používá jako rychlejší a ekonomicky výhodnější alternativou tradiční křemelinové a deskové filtrace. Ve výrobě vína se používá zejména jako koncová filtrace před lahvováním vína, případně pro čiření vína za účelem zastavení kvašení při zachování organoleptických vlastností.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Ať již jde o získání cenné látky, na jehož základě dojde ke zvýšení příjmů našeho průmyslového zákazníka nebo splnění legislativy a tím zvýšené ochrany životního prostředí, vědecký tým MemBrain přichází s inovacemi pro jakoukoli situaci.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Biometan je využíván zejména v dopravě k pohonu autobusů a osobních automobilů. Jeho nespornou výhodou oproti klasickým pohonným hmotám je finanční úspora a relativně větší životnost motoru. Dodáme Vám technologii usnadňující život a splňující legislativní podmínky.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Cílem Membránového Inovačního Centra (MIC) je vytvořit podmínky pro propojení potřebných vědních disciplín, zahrnující oblast membránových materiálů s následnými vazbami na zařízení a technologické aplikace a zároveň pro soustavnou spolupráci s nejvyspělejšími výzkumnými a průmyslovými partnery.

Membrane programme
Surface treatment
Environmental services
Přejít na web MemBrain

Úspěchy

Turning bio gas into fuel

Výroba biometanu, Česko

Měníme bioplyn na palivo

Připojte jednotku ke zdroji bioplynu a přeměňte jej na palivo pro provoz automobilů nebo jej prodávejte dále. Naše patentované modulární řešení je vhodné i pro malé biogenrátory, vyžaduje minimum infrastruktury a je velmi účinné, protože odpadní proud se spaluje v kogenerátoru.

Bioplyn je vedlejší produkt v zemědělství, potravinářství nebo čističkách odpadních vod. Běžně se spaluje v kogeneračních jednotkách, kde vyrábí elektřinu a teplo.

Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt

Kontakt

MemBrain s.r.o.

Membránové inovační centrum

Pod Vinicí 87,
471 27 Stráž pod Ralskem

Ukázat na mapě www.membrain.cz
Další kontakty