Navrhujeme a dodáváme kompletní technologie pro úpravu vody na klíč, včetně staveb

Řešení pro úpravu a čištění vody

Úprava vody pitné, technologické, průmyslové a čištění odpadních vod

Víte, že…

MEGA navrhuje a dodává kompletní technologie pro úpravu vody na klíč, včetně staveb?

Úprava vody od MEGA pro průmyslové účely

Úprava vody od MEGA pro průmyslové účely

Úspěšná instalace ultrafiltrace pro úpravu technologické vody v Elektrárně Prunéřov II

Ultrafiltrace říční vody
Snížení provozních nákladů
Kontinuita provozu

Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou ČEZ, a. s. a současně největší tepelnou elektrárnou v České republice. Kontinuální dodávka technologické vody pro chlazení se stala v posledních suchých letech zásadním problémem.

Technologové společnosti MEGA navrhli komplexní řešení úpravy vody, a to doplněním stávajícího zdroje podzemní vody o říční vodu z nedaleké Ohře. MEGA realizovala celý projekt na klíč včetně dodávky čtyř jednotek ultrafiltrace, která je součástí celého řešení. Průměrná výtěžnost systému je 95 %.

Více o projektu

Jsme silná česká firma s více než 30 lety zkušeností a realizovanými zakázkami po celém světě.

Jsme specialisté a zkušení odborníci na průmyslové a municipální odpadní vody. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a společně nalezneme optimální technické řešení přímo na míru.

MEGA má čtyři divize a vyvíjí, vyrábí a dodává zařízení pro desítky různých průmyslových odvětví. Úprava vod je jedním z hlavních pilířů strategie firmy. Jsme součástí MEGA.

Profesor Jiří Wanner o nařízení EU 2020/741 k recyklaci odpadních vod

Prof. Jiří Wanner o budoucnosti recyklace odpadních vod podle nařízení EU 2020/741

Prof. Jiří Wanner z VŠCHT návštívil společnost MEGA, aby představil změny v oboru recyklace odpadní vody, jak komunální tak i průmyslové, které přináší chystaná směrnice EU 2020/741. Současně vyzdvihl potenciál membránových procesů, jakožto technologie jenž bude třeba pro plnění této normy.

Pan profesor nám k této tématice poskytl i krátký rozhovor a na dotazy Františka Robka z Divize vodního hospodářství MEGA uvedl, které cílové skupiny budou nejvíce dotčeny Nařízením EU 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Další podrobnosti o Nařízení EU a pozitivní přínos membránových procesů pro plnění plánovaných limitů pro recyklaci odpadních vod si můžete poslechnout v krátkém videorozhovoru s profesorem Jiřím Wannerem na našem youtube kanálu společnosti MEGA.


Technologie pro úpravu vody pro obce, města a průmysl

Technologie pro úpravu vody pro obce, města a průmysl

Dodáváme moderní ekologické řešení pro hospodárné využití vodních zdrojů

Jsme inženýrsko-dodavatelská společnost zastřešující komplexní nabídku služeb a zařízení v oblasti úpravy vody. Zanalyzujeme vaše potřeby, navrhneme nejvhodnější technologii s realizací na klíč.

Volbou vhodné technologie vám snížíme náklady na úpravu vody a současně na likvidaci odpadu, při splnění přísných ekologických norem.

Za naše technologie ručíme, neboť je buď sami vyrábíme nebo spolupracujeme se špičkovými léta ověřenými dodavateli tuzemskými i zahraničními.

Své služby nabízíme pro města, obce, průmyslové i soukromé klienty.

Zjistěte, jak vám MEGA může pomoci ve vašem odvětví

Průmyslové čištění odpadních vod

Průmyslové odpadní vody jsou významným faktorem, který musí řešit většina výrobních podniků. Úprava procesních odpadních vod je nutná k odstranění kontaminantů dříve, než mohou být znovu použity nebo vypuštěny zpět do přírody. Navrhneme a zrealizujeme systém čištění odpadních vod na míru vašim potřebám splňující přísné normy na ochranu životního prostředí. A současně vám ušetříme peníze díky možnosti opětovného použití vody ve svých průmyslových procesech, čímž zároveň snížíte náklady na zpracování odpadu.

Kontaktujte nás
Čistírny odpadních vod (ČOV)

ČOV neboli čistírny odpadních vod pro města, obce a průmyslové objekty řešíme vždy na míru dle potřeb zadavatele a v souladu s dotčenými orgány státní správy. Disponujeme technologickým know-how a používáme nejmodernější technologie od filtrace, která účinně zpracovává vodu z místního zdroje, až po elektrodialýzu, která odsoluje odpadní vodu. Navrhneme vám optimální vodní cyklus, čímž omezíme vaši uhlíkovou stopu a snížíme dopad na vodní zdroje.

Kontaktujte nás
Vodohospodářská infrastruktura

Návrh optimálního provedení vodohospodářské infrastrury (OV, pitná voda, místní zdroje) od návrhu technologií až po realizaci na klíč. Poskytování konzultačních a dozorových služeb při zadávání veřejných zakázek, přípravu výběrových řízení, snížení nákladů na jejich realizaci, realizaci investičních projektů jak formou Technického dozoru, tak nezávislého konzultanta v případě sporných návrhů a řešení.

Kontaktujte nás
Poradenství v oblasti nakládání a hospodaření s vodou

Zhotovení studie efektivního nakládání s vodou včetně koncepčního návrhu na jeho optimalizaci. Návrh úpravy procesních vod včetně chemického hospodářství s použitím nejmodernějších metod (reverzní osmóza, elektrodeionizační jednotky, ionexová demineralizace…). Provedeme analýzu možnosti znovuvyužití vody nevhodné pro procesní účely, a tím snížení požadavku na další odběry vody. Dále poskytujeme poradenskou činnost v oblasti návrhu provozování nových a stávajících zařízení z pohledu snížení nákladů.

Kontaktujte nás

Případové studie

High Purity Water Treatment EDI

ENERGY, Ústí nad Labem, Česko

Výměna a vylepšení úpravny vody pro teplárnu v Ústí

MEGA dodala jednotky EDI pro přípravu ultračisté vody jako součást inovativního, čistě membránového, řešení úpravy vody. Úpravna, která je součástí teplárny ENERGY v Ústí nad Labem, potřebovala obměnu po desítkách let zásobování města teplem.

Ultrafiltrace, reverzí osmóza a elektrodeionizace byly zvoleny jako optimální moderní technologie pro přípravu ultračisté vody z vody z Labe. MPure EDI od MEGA prověřilo své kvality a bezproblémovou funkci i v náročných podmínkách provozu s vysokým obsahem CO2, vypořádalo se s rozdíly v parametrech vstupní vody a trvale zásobuje teplárnu ultračistou vodou s odporem přes 16 MΩ. Kontaktujte nás pro více informací o tomto projektu, poradíme vám, jak využít EDI.

Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Michal Cypris

Michal Cypris

Projektový a obchodní manažer

+420 771 235 845 michal.cypris@mega.cz

MEGA a.s.

+420 771 121 651 sales@mega.cz

Ke Klíčovu 191/9
190 00 Praha 9 - Vysočany
Česká republika

Ukázat na mapě
Více kontaktů