Výroba ultračisté vody pro farmaceutický průmysl

Udržitelné hospodaření s vodou

Pořiďte si efektivnější technologie pro úpravu a čištění vody od MEGA s dotací od MPO

Víte, že…

Na technologie od MEGA můžete získat až 60 % podpory z dotačního programu OP TAK.

Podpora pro podniky a firmy s dotací 60–40 % na realizaci

Realizace nové úpravny na výrobu ultračisté vody v kvalitě Pharma standardu
Úspora energií až 40 %
Snížení spotřeby chemikálií až 70 %
Návratnost investice 2-5 let

Na pořízení naší technologie můžete nyní získat 40-60 % podpory z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci OP TAK, výzva Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.


MEGA ve spolupráci s ČSOB EU centrem připravila nabídku řešení úspory vody v průmysluMEGA ve spolupráci s ČSOB EU centrem připravila pro firmy z energetiky, potravinářství, chemického i farmaceutického průmyslu,automotive a dalších odvětví program na pořízení technologií pro úsporu vody v rámci podniku. Naši technologové navrhnou komplexní řešení pro úsporu vody. Tím se rozumí snížení roční spotřeby vody bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod v rámci vaší firmy.
Naše nabídka zahrnuje:

Vodní audit zhodnotí aktuální stav a výhled vodního hospodaření
Studie proveditelnosti připraví podklady pro investici
Posouzení možností dotace a dotační management pro snadnou realizaci
Realizace na klíč
Záruční a pozáruční servisní služby


Chci nezávaznou konzultaci
MEGA ve spolupráci s ČSOB EU centrem připravila nabídku řešení úspory vody v průmyslu

Efektivnějším nakládáním s procesní a odpadní vodou snížíte náklady na vstupy a likvidaci odpadu.

 • Úspora energií až 40 %
 • Snížení spotřeby chemikálií až 70 %
 • Delší životnost technologie
 • Návratnost investice 2-5 let
 • Atraktivní financování ČSOB včetně dotací

Vodní audit a studie proveditelnosti jsou podkladem pro analýzu dotačních možností.

 • Bilance stávajícího stavu
 • Detekce neefektivních procesů a ztrát vody
 • Návrh konkrétních úsporných opatření a inovací
 • Odhad provozních a investičních nákladů, produkce odpadů a dopad na ŽP

Optimalizujeme technologie pro úpravu a čištění vody s různým využitím.

 • Úpravny vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Recyklace a zpětné využití vod
 • ZLD bezodpadové hospodářství
 • Příprava ultračisté vody

Přes 170 realizovaných projektů v úpravě vody v různých průmyslových odvětvích.

 • Chemický průmysl
 • Energetika a teplárenství
 • Potravinářství
 • Petrochemie
 • Farmacie a další...

Za naše technologie ručíme. Buď je sami vyrábíme nebo spolupracujeme s dalšími špičkami v oboru.

 • Používáme BAT - Best available technologies
 • In-house projektanti, technologové a servisní tým se postarají o realizaci, nájezd technologie a její údržbu
 • Dceřiná výzkumná společnost MemBrain zajišťuje analýzy, laboratorní a pilotní testování
 • Projekty zpracováváme včetně 3D vizualizace v konkrétních prostorech

Financování vašeho projektu si vezmou na starost naši bankovní poradci.

 • Bezplatná analýza dotačních možností
 • Zpracování žádosti o dotaci z fondů EU a investiční pobídky
 • Dotační management: poradenství v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace
 • Zvýhodněné financování dotovaných projektů:úvěr na předfinancování a spolufinancování
 • Energetické poradenství a zpracování energetických auditů a posudků

Chci nezávaznou konzultaci

Podmínky dotace

 • Příjem žádostí: 2. 10. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 06. 2024
 • Způsob hodnocení žádosti: průběžné
 • Maximální délka trvání projektu: 31. 12. 2026
Chci nezávaznou konzultaci
Chci nezávaznou konzultaci

Investice do technologií a nezbytných stavebních prací zajišťující úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku, např.:

 • zvýšením účinností rozvodů,
 • snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity,
 • využitím dešťové vody,
 • recyklací nebo cirkulací vody.

Chci nezávaznou konzultaci
Chci nezávaznou konzultaci

Malé, střední podniky i velké podniky na celém území ČR mimo hl. města Prahy.

 • Malý podnik = méně než 49 zaměstnanců
 • Střední podnik = 50– 249 zaměstnanců
 • Velký podnik = nad 250 zaměstnanců
Chci nezávaznou konzultaci
Chci nezávaznou konzultaci

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč, přičemž míra podpory je poskytována dle velikosti podniku z celkových způsobilých výdajů:

 • Malý podnik = 60 %
 • Střední podnik = 50 %
 • Velký podnik = 40 %

Chci nezávaznou konzultaci
Chci nezávaznou konzultaci

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Stavební práce a dodávky (pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření)

Chci nezávaznou konzultaci
Chci nezávaznou konzultaci

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Jedno IČ může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
 • Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.
 • Žadatel doloží historická data o spotřebě vody za 3 roky. V případě, že žadatel nedisponuje údaji o spotřebě za 3 roky, doloží spotřebu vody minimálně za 12 souvislých měsíců.
 • Jednotlivé aktivity musí vždy samy o sobě vést k úspoře vody v podniku v místě realizace projektu v minimální výši 5 % nebo 100 m3/rok a jejich úspora musí být doložena vodním auditem = dokument zpracovaný dle Nmet (metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniku).

Chci nezávaznou konzultaci
Chci nezávaznou konzultaci

Chci nezávaznou konzultaci

Máte zájem? Kontaktujte nás!

František Bervida

František Bervida

Manažer prodeje

+420 778 472 336 frantisek.bervida@mega.cz

MEGA a.s.

+420 771 121 651 obchod.dvh@mega.cz

Ke Klíčovu 191/9
190 00 Praha 9 - Vysočany
Česká republika

Ukázat na mapě
Více kontaktů