Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš

Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš

Výsadba zeleně, vybudování infrastruktury a vytvoření funkční parkové plochy


MEGA - generální zhotovitel revitalizace veřejného prostranství v obci Libiš

Špičákova zahrada v Libiši

Špičákova zahrada v Libiši

Obec Libiš leží přibližně deset kilometrů jižně od Mělníka v těsné blízkosti Neratovic a v současnosti zde žije asi 2 400 obyvatel. V období první republiky vlastnil v obci rekreační sídlo pražský továrník Rudolf Špičák, jehož součástí byla také architektonicky řešená zahrada s množstvím dendrologicky cenných a zajímavých exemplářů dřevin a funkčních prvků.

Cílem projektu Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš byla rehabilitace plochy bývalé Špičákovy zahrady navazující na fragmenty historické zahrady za účelem vytvoření kvalitní a dlouhodobě funkční parkové plochy v centru obce, jež bude sloužit jako klidová zóna široké veřejnosti všech věkových kategorií.

Revitalizace Špičákova zahrada - Potřeby klienta

Potřeby zákazníka

Před zahájením realizačních prací byla plocha řešené Špičákovy zahrady esteticky nepřívětivá a obtížně přístupná louka v centru obce, jejíž zašlou slávu připomínaly jen některé vzrostlé, avšak leckdy poměrně vzácné druhy nebo kultivary dřevin.

Ačkoli v minulých letech obec o zeleň v rámci možností pečovala, nacházely se zde nekvalitní, nebezpečné nebo balastní složky zeleně i abiotických prvků, které bylo nezbytné nahradit koncepčním řešením. Plocha zcela postrádala jakékoliv vybavení a infrastrukturu – cestní síť, městský mobiliář, veřejné osvětlení a další funkční prvky.

Revitalizace Špičákova zahrada - Projekt

Výzva

Projekt revitalizace Špičákovy zahrady zahrnoval nejenom sadové úpravy a odborné arboristické zásahy na dřevinách, ale součástí bylo mimo jiné také vybudování mlatových povrchů, pochozích ploch z různých typů dlažby, vybudování dětského hřiště, instalace veřejného osvětlení a vodní fontány.

Tento typ víceoborového projektu kladl maximální nároky na personální zajištění a subdodavatelské pokrytí jednotlivých stavebních a zahradnických prací v daném rozsahu. Část projektu je navíc spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, přičemž administrace dotace je rovněž v gesci MEGA.

Revitalizace Špičákovy zahray - realizace od MEGA

Naše řešení

MEGA získala akci v rámci veřejné soutěže v pozici generálního dodavatele. Zadávacího řízení se účastnily pouze čtyři firmy, což vypovídá o náročnosti zakázky. Realizační práce započaly v červnu 2022 a probíhaly v souladu s technologickými lhůtami a schválenou projektovou dokumentací. Celý projekt byl dokončený a předaný v domluveném termínu.

V rámci projektu bylo vysazeno 52 ks stromů, 130 m2 keřů, ošetřeno 49 ks stromů, vybudováno 680 m2 mlatových ploch a 663 m2 dlážděných chodníků. Součástí prací byla také instalace 39 ks městského mobiliáře, 6 ks svítidel veřejného osvětlení, vybudování dětského hřiště a vytvoření dendrologické stezky s popisky dřevin.

Ocenění pro realizaci obnovy městského parku od MEGA

Revitalizace Špičákovy zahrady - 3. místo Park roku 2023

3. místo v celonárodní soutěži Park roku 2023

Špičákova zahrada byla v bezvadném stavu předána v květnu 2023, aby mohla být o měsíc později k 700. výročí vzniku obce slavnostně otevřena pro veřejnost. Následně byl projekt revitalizace Špičákovy zahrady zařazen do soutěže Park roku 2023, kde získal cenu generálního partnera ITTEC, s.r.o. a v boji o cenu veřejnosti se z třiceti hodnocených parků umístil na třetím místě.

Zkušenost klienta

Pavína_Komestikova

"Díky intenzivní spolupráci s občany naší obce, autory projektu a realizační firmou MEGA se nám podařilo revitalizovat a rehabilitovat nejvýznamnější veřejně přístupnou zelenou plochu v centru obce a Špičákova zahrada stala vyhledávaným místem setkávání i pasivního a aktivního odpočinku místních obyvatel.”

Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS.,
starostka obce Libiš

Kontaktujte MEGA