Revitalizace hřiště ZŠ Tyršova v Rumburku

Revitalizace hřiště ZŠ Tyršova v Rumburku

Vybudování infrastruktury a obnova venkovního zázemí školy


MEGA - generální zhotovitel

ZŠ Tyršova v Rumburku

ZŠ Tyršova v Rumburku

Město Rumburk leží v severovýchodní části okresu Děčín ve Šluknovském výběžku na hranicích s Německem a žije zde přibližně 11 000 obyvatel. Základní škola Tyršova se nachází v centru města, a aktuálně ji navštěvuje přes 400 žáků 1. i 2. stupně.

Cílem projektu Revitalizace hřiště ZŠ Tyršova v Rumburku byla obnova venkovního zázemí školy spočívající v realizaci asanačních prací, terénních úprav a následném vybudování pochozích ploch ze zámkové dlažby, sektoru pro skok do dálky, výstavbě venkovní učebny a pergoly, stejně jako instalaci herních prvků a městského mobiliáře.

Revitalizace hřiště ZŠ Tyršova v Rumburku - Potřeby klienta

Potřeby zákazníka

Původně byla plocha řešeného venkovního zázemí školy nedostatečně vybavená a z části zcela nevyužívaná žáky základní školy. V předmětné lokalitě se nacházel nepříliš udržovaný trávník, pozůstatky asfaltobetonového chodníku a zastaralé herní prvky určené k demontáži a následné likvidaci. Na základě požadavků zástupců školy tak byla zpracována projektová dokumentace, která navrhovala koncepční řešení školní plochy.

Revitalizace hřiště ZŠ Tyršova v Rumburku - Projekt

Výzva

Revitalizace školního hřiště vycházela z projektové dokumentace schválené příslušným stavebním úřadem. V průběhu stavebních prací však naši technici museli reagovat na výzvy, které projektová dokumentace neřešila nebo nemohla předpokládat.

Jeden z takových problémů představovala realizace rozběhové dráhy pro skok do dálky, jež musela splňovat přísné parametry certifikace Světové atletiky (WA). Technici Divize ekologie a sanací čelili výzvě, jak dráhu umístit tak, aby správně zapadla do svažitého terénu a zároveň splňovala všechny funkční a estetické požadavky. Zároveň bylo potřeba zlikvidovat pozůstatky historického továrního komínu, který byl odkrytý až při zemních pracích a bránil výstavbě sportoviště.

Revitalizace hřiště ZŠ Tyršova v Rumburku - realizace od MEGA

Naše řešení

MEGA uspěla v konkurenci celkem pěti firem a získala akci ve veřejné soutěži v pozici generálního dodavatele. Realizační práce byly zahájeny v červnu 2023, přičemž probíhaly pod dohledem zástupce investora města Rumburk a zástupců uživatele ZŠ Rumburk. V rámci projektu bylo vybudováno 286 m2 dlážděných chodníků, založeno 422 m2 trávníku, instalováno 13 ks městského mobiliáře (lavičky, odpad. koše, ocel. ohniště), vybudován sektor pro skok do dálky s umělým polyuretanovým povrchem s certifikací WA, postavena dřevěná pergola a venkovní učebna, instalovány 4 celokovové herní prvky. Revitalizované hřiště bylo v bezvadné kvalitě předáno investorovi za účasti nejvyššího vedení města v říjnu 2023.

Zkušenost klienta

Miroslav Tejnor

"Chceme společnosti MEGA poděkovat za výslednou realizaci revitalizace hřiště u ZŠ Tyršova v našem městě. Za zadavatele akce oceňujeme kvalitu práce, ochotu flexibilně řešit nenadálé komplikace na stavbě, rychlost a zejména přístup a komunikaci celého týmu.”

Miroslav Tejnor,
Odbor regionálního rozvoje a investic, město Rumburk

Kontaktujte MEGA