Recyklace lithiových baterií

Recyklace lithiových baterií

Vysoce účinná elektrodialýza pro společnosti zabývající se recyklací lithiových baterií

Víte, že…

Pomocí speciální elektrodialýzy MEGA lze po zahřátí hydrogenuhličitanu dosáhnout čistoty Li2CO3 až 99,9 %.

Výhody použití elektrodialýzy MEGA pro společnosti zabývající se recyklací lithiových baterií

Výhody použití elektrodialýzy MEGA pro společnosti zabývající se recyklací lithiových baterií

Proč používat elektrodialýzu při procesu recyklace lithiových baterií?

Vyšší koncentrace lithia
Jednodušší výrobní proces
Nižší provozní náklady

Speciální konfigurace ED snižuje složitost výroby a zjednodušuje nakládání s odpady.

Vysoce čistý komoditní produkt Li2CO3 s obsahem SO42- < 0.05 % DMB.

Li2CO3 může být separován od solí Na, K, Rb srážením následujícím po ED.

Objevte více

Elektrodialýza jako řešení pro likvidaci lithiových baterií

Likvidace lithium-iontových baterií

Likvidace lithiových baterií

Rychlý rozvoj v používání lithiových baterií jako ideální cesty k zelené budoucnosti má negativní dopad na životní prostředí. A to zejména následkem těžby lithia a likvidace lithium-iontových baterií.

Recyklace lithium-iontových baterií

Recyklace lithium-iontových baterií

Správná odpověď na otázku, jak naložit s použitými lithium-iontovými bateriemi, je jednoznačně recyklace.

Řešení společnosti MEGA pro recyklaci lithiových baterií zefektivňuje proces obnovy, včetně vyšší čistoty komoditního produktu, a zároveň za nižších provozních nákladů. Tuto jedinečnou technologii elektrodialýzy jsme vyvinuli speciálně pro společnosti zabývající se recyklací lithia.

Možnosti využití extrakce lithia z baterií:

  • Autobaterie (elektromobilita).
  • Zařízení pro skladování energie.
  • Mobilní telefony a další zařízení.

Elektrodialýza MEGA pro společnosti recyklující lithiové baterie

Proč používat elektrodialýzu MEGA v procesu recyklace lithiových baterií?

Proč používat elektrodialýzu MEGA v procesu recyklace lithiových baterií?

Použití elektrodialýzy v procesech extrakce lithia poskytuje různou variabilitu v závislosti na obsahu vstupní suroviny (konvenční elektrodialýza, elektrodialýza ve speciální konfiguraci a ve speciální konfiguraci s komplexací).

V procesu recyklace lithiových baterií doporučujeme elektrodialýzu ve speciální konfiguraci. Tato speciální ED funguje jako dvojitý náhradní reakční systém, a proto dochází k získání dvou produktů a to Li2CO3 a další soli, jako KF, K2SO4 aj. dle složení vstupních roztoků.

Speciální konfigurace ED je přímá cesta k získání karbonátu bez nutnosti výroby hydroxidu a neutralizace. Výhodou je dosažení vysoké čistoty uhličitanu lithného a výtěžek Li přes 90 %.

Speciální ED společnosti MEGA se používá při hydrometalurgickém zpracování, díky čemuž je proces recyklace lithiových baterií spolehlivě ziskový. To vede ke zjednodušení procesu a vynechání některých průmyslových kroků (není třeba uvažovat o odpařování).

Výhody elektrodialýzy při recyklaci lithiových baterií

Výhody elektrodialýzy při recyklaci lithiových baterií

  • Snížení počtu operačních kroků jednotky (složitost technologie).
  • Reakce podvojné záměny iontů s použitím membrán.
  • Dosažení vysoké čistoty Li2CO3.
  • Nízké provozní náklady.
  • Možnost separace Li od Na, K, Rb srážením.
  • Možnost recyklace matečného louhu zpátky do neutralizačního kroku.

Jak to funguje?

Jak to funguje

Elektrodialýza ve speciální konfiguraci pro zpracování lithných solí je elektro-membránový separační proces, který využívá ionto-výměnné membrány a rozdíl elektrických potenciálů jako hnací sílu pro transport solných iontů.

Hlavním cílem speciální ED je přeměna Li2SO4 ze vstupního roztoku obsahujícího stopová množství různých iontů na komoditu Li2CO3.

Speciální technologie MEGA ED umožňuje efektivní a udržitelnou recyklaci a získávání klíčových materiálů ze všech typů lithium-iontových baterií.

Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku pro svůj projekt recyklace lithiových baterií

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš proces recyklace lithiových baterií.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Aleš Platzer

Aleš Platzer

Obchodní manažer

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Lukáš Semián

Lukáš Semián

Obchodní manažer

+420 778 463 642 lukas.semian@mega.cz

MEGA a.s.

sídlo

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě