Odkyselení vína

Optimální pH vína po fermentaci

Zlepšete kyselost vína a získejte vynikající chuť

Víte, že…

Bipolární elektrodialyzační jednotku MEGA lze použít ve stacionárním i mobilním provedení.

Úprava kyselosti vína pomocí membránové technologie

Advantages of using MEGA bipolar electrodialysis for wine pH adjusting

Výhody použití bipolární elektrodialýzy MEGA pro úpravu pH vína

Vynikající chuť produktu
Technologie bez aditiv
Vhodná pro výrobu BIO vína

Společnost MEGA nabízí technologii bipolární elektrodialýzy (EDBM), kterou lze přizpůsobit pro každé bílé, červené a růžové víno.

Účinné odstranění kationtů (okyselení vína) nebo aniontů (odkyselení vína) pro úpravu přirozené kyselosti vína a získání konečného produktu vynikající chuti.

Inovativní systém MEGA EDBM je plně automatizovaný, má nízké provozní náklady a je vhodný pro malá i velká vinařství.

Objevte více

Kyselost vína jako velká výzva pro vinaře

Úprava kyselosti vína

Úprava kyselosti vína

Výroba vína z kvašených hroznů je založena na staletých tradičních postupech. Úprava kyselosti vína je pak jedním z procesů, které obohacují tradiční výrobu o moderní technologie a postupy.

Hodnota pH vína má významný vliv na jeho organoleptické vlastnosti (svěžest, aroma, chuť atd.). Nestabilní pH, zejména jeho zvyšující se hodnoty v posledních letech, způsobují oxidaci vína i jeho předčasné stárnutí. Tedy dochází ke zhoršení kvality vína, což může vyústit ve snížení odbytu pro výrobce vína.

Optimalizace kyselosti vína pomocí bipolární elektrodialýzy

Optimalizace kyselosti vína pomocí bipolární elektrodialýzy

Bipolární elektrodialýza (EDBM) je inovativní technologie pro vinaře, která umožňuje přirozeně a přesně upravit pH vína a moštu. Tato elektromembránová technologie nevyžaduje žádná aditiva, a je proto v souladu s předpisy pro výrobu BIO produktů.

Úprava hodnoty pH vína pomocí EDBM zahrnuje pouze změnu koncentrace kationtů nebo aniontů a jejich nahrazení H+ nebo OH-, čímž se optimalizuje přirozená kyselost.

Bipolární elektrodialýza je velmi účinná technologie pro vinařství s nízkou spotřebou energie a (čisticích) chemikálií.

Bipolární elektrodialýza jako řešení pro úpravu pH vína

Proč používat bipolární elektrodialýzu MEGA (EDBM) k okyselování a odkyselování vína?

Proč používat bipolární elektrodialýzu MEGA (EDBM) k okyselování a odkyselování vína?

Společnost MEGA představuje bipolární elektrodialýzu pro úpravu pH vína bez nutnosti použití dalších chemikálií, díky čemuž víno zůstává přírodní. Proto je tato technologie vhodná pro organickou výrobu vína.

Pomocí membránové technologie MEGA můžete upravovat pH oběma směry, abyste dosáhli harmonické rovnováhy mezi sladkou a kyselou chutí. Obvyklá změna pH je až o 1 jednotku.

Naše inovativní bipolární elektrodialýza je vyvinuta pro malé i velké vinařské podniky. Dodáváme technologii přizpůsobenou potřebám zákazníka, proto lze jednotku EDBM používat ve stacionárním i mobilním provedení.

Použitím bipolární elektrodialýzy MEGA získáte konečný produkt vyšší kvality s nižšími provozními náklady.

Výhody bipolární elektrodialýzy MEGA

Výhody bipolární elektrodialýzy MEGA

  • Minimální ztráty ve srovnání s jinými konvenčními metodami.
  • Snadná úprava pH (změna pH od 0,1 do 1,0).
  • Technologie bez aditiv – plně organická BIO vína.
  • Žádná legislativní omezení.
  • Nízké provozní náklady – nejsou nutná žádná chemická aditiva (jako např. kyselina vinná, jablečná, mléčná atd.).
  • Kontinuální, plně automatizovaný proces.
  • Úsporný a spolehlivý provoz.

Úprava pH vína – jak to funguje?

Úprava pH vína – jak to funguje?

Cílem úpravy pH vína je najít rovnováhu mezi sladkou a kyselou chutí. Elektrodialýza MEGA s bipolárním membránovým procesem (EDBM) je založena na jedinečné vlastnosti bipolární membrány (BM) v kombinaci s monopolárními kationtovými/aniontovými membránami (CM/AM).

EDBM upravuje pH roztoku bez přidání zásad nebo kyselin. BM účinně štěpí vodu (H2O) na H+ a OH pod vlivem použitého elektrického pole. CM a AM přenášejí kationty nebo anionty a selektivně vytvářejí proudy kyselin a zásad. Takto jsou kyseliny nebo zásady ve víně nahrazeny OH nebo H+, díky čemuž můžete snadno upravit pH vína jak směrem nahoru, tak i dolů (odkyselení/kyselení).

Okyselování vína
Pro nedostatečně kyselé víno pěstované především v horkých oblastech (jih USA, Austrálie, Jižní Amerika) používáme modul BM-CM, který je určen k okyselování vína.

Odkyselování vína
Pro příliš kyselá vína pěstovaná především v chladných oblastech (sever USA, Německo, Alsasko, sever Evropy) je vhodný modul BM-AM-AM určený k odkyselování.

MEGA EDBM vs. konkurenční technologie

MEGA EDBM vs. konkurenční technologie

Jednoduchá implementace do již existujících výrobních linek.

Technologie MEGA EDBM využívá nižší množství chemikálií při procesu (bez regenerace iontovýměnných kolon) i během chemického čištění (CIP). Současně vykazuje i výrazné snížení množství odpadních vod pocházejících z výroby.

Tímto se výrazně snižuje ekologická stopa výroby vína. Bipolární elektrodialýza je automatizovaný systém, který se snadno obsluhuje i udržuje a také znatelně snižuje dopad na životní prostředí.

Ve srovnání s jinými technologiemi se EDBM nedotýká základní struktury materiálu, ale odstraňuje rozpuštěné pevné látky přirozenou přitažlivostí nabitých ionizovaných částic k elektrodám. Nejsou tedy potřeba žádná aditiva.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku pro svůj projekt úpravy pH vína

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší to řešení pro váš proces úpravy pH vína. Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Aleš Platzer

Aleš Platzer

Obchodní manažer

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Lukáš Semián

Lukáš Semián

Obchodní manažer

+420 778 463 642 lukas.semian@mega.cz

MEGA a.s.

sídlo

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě