Newsroom image description

Novinky

Mezinárodní konference Euromembrane

Ve dnech 28. listopadu až 2. prosince 2021 se v dánské Kodani konala mezinárodní konference Euromembrane. Firmy skupiny MEGA se staly jedním z hrdých sponzorů této konference věnující se problematice membránových procesů. Ing. Marek Bobák, Ph.D. z naší R&D MemBrain měl tu čest zahájit sekci „Elektromembránové procesy“ přednáškou zaměřenou na uplatnění elektrodialýzy při čištění odpadních vod a takzvaný „bezodpadový“ systém jejich provozování.

Dále zde prezentovali výsledky svých prací Eva Bernardová (využití 3D tisku v elektromembránových modulech) a Jakub Fehér (membránová krystalizace pomocí anionvýměnných dutých vláken). Oba výzkumníci jsou taktéž členové výzkumného týmu MemBrain.

04. 12. 2021

Mezinárodní konference Euromembrane 2021

Workshop studentských prací 2021

24. listopadu proběhl 9. ročník Workshopu studentských prací. Kvůli pandemickým opatřením proběhla celá akce online. Hodnotící komise a organizátoři z České membránové platformy se sešli v Membránovém inovačním centru osobně, kde sledovali online prezentace studentů z českých a polských univerzit.

26. 11. 2021

Workshop studentských prací 2021

AQUATECH 2021, Amsterdam, Nizozemsko

Ve dnech 2. až 5. listopadu 2021 vystavovala MEGA opět na Aquatech Amsterdam, předním světovém veletrhu zaměřeném na oblast čištění a aplikace procesní, pitné a odpadní vody.

MEGA zde prezentovala nový svazek EDR-30 a dále nové aplikace ve spolupráci s MemBrain, jako je například zpracování lithia. Zbytek prezentace byl tradičně věnován ZLD aplikacím s pomocí elektrodialýzy a výrobě ultračisté vody pomocí EDI.

12. 11. 2021

AQUATECH 2021, Amsterdam, Nizozemsko

14. bienální konference CzWA

Ve dnech 22. až 24. září proběhla v pořadí již 14. bienální konference CzWA „VODA 2021“, která se konala v areálu zámku v Litomyšli. Bienální konference VODA je vlajkovou konferencí Asociace pro vodu ČR (CzWA) a fórem pro setkávání širokého spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný rozvoj společnosti.

Na konferenci přednášela naše kolegyně Monika Heřmánková na téma o náhradě konvenčních technologií a recyklaci vod v průmyslu, které spojila i s prezentací získaných výsledků ze zprovoznění ultrafiltrační jednotky v elektrárně Prunéřov II, jmenovitě vliv extrémních srážek na akceptační testy v elektrárně Prunéřov II.

Přečtěte si více o našem projektu a o tom, jak membránové technologie pomáhají upravit říční vody na procesní pomocí ultrafiltrace.

30. 09. 2021

14. bienální konference CzWA

Konference MEMPUR 2021

Třetí ročník konference MEMPUR – membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se konala ve dnech 6. až 7. září 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, proběhla i za finanční podpory skupiny MEGA. Na konferenci přijelo 94 účastníků, bylo prezentováno 24 krátkých přednášek, 4 plenární přednášky a 16 posterů.

10. 09. 2021

Konference MEMPUR 2021

MEGA uvádí na trh nový modul EDR-20/200 a jednotkou EWDU 10xEDR-20 2S

V dubnu 2021 MEGA uvedla oficiálně na trh nový modul EDR-20/200 a jednotku EWDU 10xEDR-20 2S. Ty v sobě spojují dosavadní poznatky z provozu stávajících jednotek, veškeré výhody z předchozích generací ED jednotek a aplikace nejnovější procesních inovací. Jednotka je určena především pro zpracování mlékárenských produktů, či produktů spadajících do tzv. speciálních aplikací.

Modul jsme inovovali na základě poznatků získaných během provozu modulu typu EDR-II a vývojem modulu ED-IF. Novinka prokazuje vyšší mechanickou stabilitu, čistitelnost, a hlavně snížení OPEXu, tedy provozních nákladů, a navýšení výkonu ED jednotek.

Jednotka vyniká svou kompaktností a modularitou, kdy lze použít stejný design jednotky pro konfiguraci 4–10 modulů. To dává zákazníkům obrovskou flexibilitu v rozplánování investic v závislosti na růstu výrobních kapacit. Kompaktnost je velmi důležitá pro úsporu zastavěné plochy.

Spojením nového modulu EDR-20/200 s novým designem jednotky EWDU 10xEDR-20/200 2S vznikla technologie, která zákazníkům významně sníží pořizovací a provozní náklady.

30. 04. 2021

MEGA uvádí na trh nový modul EDR-20/200 a jednotkou EWDU 10xEDR-20 2S

MemBrain spouští svůj YouTube kanál

Skupina MEGA má už dva YouTube kanály! Celoskupinový kanál MEGA v angličtině a k tomu ještě další kanál MemBrain, který je v češtině. Studenti vysokých škol chemického zaměření se na něm podívají, jak ve skutečnosti vypadá práce výzkumníků a jak vypadají reálná zadání, která denně řeší.

Podívejte se na naše videa a staňte se jejich odběratelem: MemBrain YouTube kanál.

24. 03. 2021

MemBrain spouští svůj YouTube kanál

MEGA spouští svůj YouTube kanál

Dne 25. listopadu 2020 byl založen celoskupinový YouTube kanál, na kterém prezentuje MEGA svou činnost, úspěšné projekty a také edukuje, a to v angličtině pro diváky z celého světa.

Podívejte se na naše videa a staňte se jejich odběratelem: MEGA YouTube kanál.

26. 11. 2020

MEGA spouští svůj YouTube kanál

Konference MELPRO 2020 se blíží

Průmysloví lídři a světově uznávaní vědci se na vás těší 8. až 11. listopadu 2020 na konferenci MELPRO, která je zaměřena na membránové a elektromembránové procesy. Témata jsou vybírána tak, aby odrážela aktuální problémy v různých průmyslových odvětvích, ve kterých se používají membrány.

Vzhledem k nedávnému vývoji v celé Evropě jsme se rozhodli pouze pro online událost. O nic nepřijdete. Hlavní i plenární přednášky, prostor pro otázky i posterová sekce – to vše jsme přenesli do online prostředí.

Plenárními řečníky jsou profesor Young Moo Lee, profesor Ingo Pinnau, profesor Andrey B. Yaroslavtsev a profesor Ho Kyong Shon, kteří se specializují na fyzikálně-chemické procesy úpravy vody, odpadních vod a mořské vody. Přednesou prezentaci o obnově zdrojů pomocí membránové technologie.

Rovněž bychom rádi podpořili účast studentů na konferenci, proto budou oceněny tři nejlepší ústní a posterové prezentace.

Na online akci se stále můžete zaregistrovat na www.melpro.cz.

15. 10. 2020

Konference MELPRO 2020 se blíží

MEGA se vrací do Brna!

Před dvěma lety jsme ve spolupráci s místní MHD a Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. úspěšně otestovali pilotní projekt výroby bioCNG z odpadní vody a jeho využití jako paliva pro městskou hromadnou dopravu.

Brněnský magistrát teď rozhodl, že budeme naši jednotku na výrobu tohoto biopaliva v Modřicích opět provozovat, a to celé čtyři roky!

Přečištěné bioCNG se bude vtláčet do sítě, odkud ho budou čerpat autobusy MHD. Děkujeme za důvěru! Věříme, že je to pro přírodu i lidstvo velký krok dopředu.

24. 03. 2020

MEGA se vrací do Brna!

Návštěva ministryně financí ČR v areálu MEGA

Na konci února jsme u nás přivítali JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D., místopředsedkyni vlády a ministryni financí České republiky. Seznámili jsme ji s výrobním programem, membránovými technologiemi a procesy. Nejvíc ji zaujalo moderní výzkumné centrum MemBrain.

27. 02. 2020

Návštěva ministryně financí ČR v areálu MEGA

DairyTech 2020, Moskva, Rusko

MEGA a naše ruská dceřiná společnost MEGA ProfiLine vystavovaly ve dnech 18. až 21. února na veletrhu DairyTech. Tato mezinárodní výstava je jedinou akcí konanou v Rusku, která je zaměřena na prezentaci zařízení pro zpracování mléka a produkci mléka. Náš stánek byl inspirativní pro všechny zpracovatele a producenty syrovátky.

24. 02. 2020

Přednáška v Jihlavě na téma, jak regenerovat kyseliny

Filip Bubník z MemBrain přednášel v Jihlavě odborníkům na povrchové úpravy na téma regenerace kyselin. Díky difúzní dialýze není totiž potřeba použité kyseliny nákladně neutralizovat a odvážet na ČOV a skládku. Jednoduchým procesem lze separovat sloučeniny vzniklé během předúpravy nebo galvanizace a čistou kyselinu, kterou je pak možné znovu použít v mořicí lázni.

Tento proces není omezen pouze na galvanizaci a eloxování, ale v rámci automotive jej lze využít například i pro recyklaci autobaterií.

10. 02. 2020

Přednáška v Jihlavě na téma, jak regenerovat kyseliny

MEGA navštívila Institut membránových technologií (CNR-ITM)

Navštívili jsme Institut pro membránovou technologii (CNR-ITM) na univerzitě v Kalábrii, kde nás na důkladnou prohlídku vzal ředitel společnosti Alberto Figoli a vědecká výzkumnice Elena Tocci. Ukázali nám průlomové aplikace v oboru biotechnologií. A jak nám řekla Loredana De Bartolo, ředitelka výzkumu ITM CRN, v umělém růstu tkáně spatřuje obrovský potenciál pro náhradu kůže a orgánů bez nutnosti dárce.

Setkali jsme se také s Enrico Driolim, jednou z ikon membránového výzkumu a aplikací, který v této oblasti působí po celou svou kariéru. S týmem 35 výzkumníků a vědců řeší projekty ovlivňující úpravu vody, separaci plynů nebo dokonce použití membrán při odstraňování pesticidů z biologického odpadu. Profesor Drioli je také předsedou konference MELPRO konané v listopadu 2020 v Praze.

29. 01. 2020

MEGA navštívila Institut membránových technologií (CNR-ITM)

Spouštíme jednotku na výrobu bioCNG

11. 12. 2019 jsme v areálu ČOV v České Lípě dočasně spustili technologickou jednotku, která umí z bioplynu z odpadních vod vyrobit palivo bioCNG. A rovnou jsme ho natankovali do aut. Odpadní plyn totiž dokážeme vyčistit natolik dokonale, že může být použit jako palivo, aniž by poškodil motor. Na slavnostní spuštění jednotky jsme pozvali novináře, abychom se o tento cenný zdroj energie mohli podělit se širokou veřejností. Všem zúčastněným děkujeme za zájem a podporu.

12. 12. 2019

Spouštíme jednotku na výrobu bioCNG

AQUATECH 2019, Amsterdam, Nizozemsko

Ve dnech 5. až 8. listopadu 2019 vystavovala MEGA na světové výstavě Aquatech Amsterdam zaměřené na čištění průmyslových a municipálních odpadních vod. Naše úspěšná prezentace představila inovativní projetí uzavřeného vodního hospodářství (ZLD) pomocí elektrodialýzy a přípravy ultračisté vody elektrodeionizací MPure.

10. 11. 2019

AQUATECH 2019, Amsterdam, Nizozemsko

Technologie od MEGA získala ocenění v 11. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe

Naše technologie na úpravu bioplynu na biometan získala ocenění v soutěži E.ON CZ Energy Globe 2019!

Úspěch v největší tuzemské soutěži oceňující ekologické projekty, kam se zapojilo celkem 273 projektů, z nichž deset vybrala odborná porota do finálního hlasování veřejnosti, kam bylo celkově posláno 37 tisíc hlasů, je velkou satisfakcí za odvedenou práci. Gratulujeme kolegům z MemBrain!

Na vítězném projektu Cirkulární doprava v Brně jsme spolupracovali s Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. BioCNG autobus ujel na biometan z námi vyvinuté technologie téměř 5 000 kilometrů. Věříme, že tento ekologický způsob výroby a využití bioplynu z biologického odpadu brzy najde uplatnění i v dalších městech.

14. 10. 2019

Technologie od MEGA získala ocenění v 11. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe

Návštěva zástupců z Brazilského státu Paraná v MEGA

MEGA a.s. hostila delegáty z Brazilského státu Paraná, kteří přijali pozvání na exkurzi po našem výrobním závodě v rámci incomingové mise pořádané Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství ČR. Účastnili se ji, jak samotní zástupci státu, tak zástupci z řad podnikatelů. Mezi pozvanými delegáty byli například Darci Piana víceguvernér státu Paraná, Eduardo Bekin ředitel Agentury pro rozvoj státu Paraná či Norberto Ortigara ministr zemědělství státu Paraná.

V rámci jednodenní návštěvy byli zúčastnění seznámeni s novými trendy v oboru membránových technologií, na které se MEGA zaměřila, tedy zpracování průmyslových odpadních vod, demineralizaci podzemních i povrchových vod a dále demineralizaci syrovátky.

Delegáti si vyslechli nejen novinky z nabízených technologií, ale současně si prošli komplexní zázemí naší firmy od výroby membrán až po kompletaci Součástí prohlídky byla i návštěva vývojového centra MemBrain s.r.o.

Brazilští partneři projevili velký zájem o nabízené technologie. Kladné reakce na závěr celého dne jsou pro nás výzvou a věříme, že touto návštěvou byl položen základní kámen pro budoucí rozvoj a spolupráci zúčastněných stran.

19. 8. 2019

Návštěva zástupců z Brazilského státu Paraná v MEGA

MEGA a Nanocentrum Mordovia budou společně vyvíjet membránové technologie

Generální ředitel skupiny MEGA, pan Luboš Novák, a generální ředitel Centra pro nanotechnologie a nanomateriály Mordovia Dmitrij Krahin se dohodli na vzájemné spolupráci na základě společné realizace projektu Kriomilk. Aktuálně budovaná továrna s inovativní technologií demineralizace kyselé syrovátky umožní podnikům zpracovávajícím mléko poskytovat významné úspory ve výrobě a získat dvojí výhody: několikanásobné snížení produkčního odpadu a zároveň zvýšení výkonu a zlepšení kvality výrobků. Photo credit cnnrm.ru.

6. 3. 2019

MEGA and Nanocenter of Mordovia will develop membrane technologies together

MEGA na veletrhu Dairy & Meat Industry v Moskvě

MEGA a naše ruská dceřiná společnost MEGA ProfiLine budou v Moskvě vystavovat na veletrhu Dairy & Meat Industry. Přijďte nás navštívit ve dnech 19. - 22. února, abyste se dozvěděli o produkci mléčných surovin a přísad pomocí elektrodialýzy. Náš stánek naleznete v hale 8, číslo A537.

15. 2. 2019

MEGA at Dairy & Meat Industry Moscow 2019

MEGA na výstavě Iwater v Barceloně

Ve dnech 13. - 15. listopadu se MEGA účastnila mezinárodního veletrhu Iwater v Barceloně ve společném stánku s naším obchodním partnerem společností Fluytec. Součástí naší prezentace byly exponáty MPure™ 6 a 12 EDI pro výrobu ultračisté vody a RALEX® Modul EDR-IF pro pokročilé eletrodialyzační systémy a systémy s uzavřeným okruhem procesních vod (Zero Liquid Discharge) a úpravu solných roztoků. Více informací naleznete na stránce Water treatment by electrodialysis.

19. 11. 2018

MEGA at iwater Barcelona 2018

Navštivte nás na WATECu v Itálii

Navštivte nás na veletrhu WATEC v italské Cremoně na stánku č. 612, abyste shlédli, co přinese budoucnost v oboru elektrodialýzy. Společně s naším obchodním partnerem SG Projects budeme prezentovat průmyslová řešení pro čištění odpadních vod, demineralizaci mléka a úpravu bioplynu.

22. 10. 2018

MEGA at WATEC 2018

Mezinárodní konference Milky Forum 2018, Kyjev, Ukrajina

MEGA se účastní mezinárodní konference Milky Forum 2018 v Kyjevě na Ukrajině, která se koná 20. a 21. září. Fórum se zaměřuje na nové trendy ve zpracování a prodeji mléčných výrobků. Konference se zúčastní zástupci komerční a akademické sféry. MEGA bude zastoupena PhD. Olegem Dymarem s přednáškou na téma Zlepšení ziskovosti zpracování syrovátky elektrodialyzační technologií . Přijďte si poslechnout informace o nových trendech a postupech při zpracování syrovátky elektrodialýzou.

10. 9. 2018

Achema 2018, Frankfurt, Německo

Achema je mezinárodní veletrh zaměřený na chemické inženýrství, který se koná každé tři roky a prezentuje práce a nové postupy odborníků z celého světa. MEGA se této významné akce zúčastnila ve dnech 11. - 15. června 2018.
    Představili jsme průmyslová řešení založená na elektrodialýze pro tyto segmenty:

          
 • Demineralizace syrovátky a jiných surovin v mlékárenském průmyslu
 •         
 • Produkce organických kyselin pomocí bipolárních membrán
 •         
 • Výroba ultračisté vody pomocí elektrodeionizace
 •         
 • Recyklace nemrznoucích kapalin a HVAC glykolů
 •         
 • Úprava bioplynu
 •         
 • Čištění průmyslových odpadních vod

16. 6. 2018

MEGA at Achema 2018

IFAT 2018, Mnichov, Německo

Ve dnech 14. - 18. května 2018 se v Mnichově konal 20. světový veletrh vodního hospodářství, odpadních vod, odpadů a zpracování surovin. Celkem bylo přijelo 3305 vystavovatelů z 58 zemí. Veletrh za celou svou dobu navštívilo více než 141 000 návštěvníků ze 160 zemí. Tento veletrh byl pro nás mimořádně úspěšný. Za pět dní jsme dosáhli rekordního počtu 400 obchodních jednání. Ústředním tématem našeho stánku bylo představení využití naší membránové elektrodialýzy v ZLD (Zero Liquid Discharge), neboli systému s uzavřeným okruhem procesních vod, pomocí modulu ED (R) -IF 250/400. Dalším tématem byla prezentace schopnosti produkovat ultračistou vodu pomocí EDI (elektrodeionizace) a dalších DMP aplikací (mlékárenství, GOS, CNG).

18. 5. 2018

MEGA at IFAT 2018

Molochnaya Industria, Moskva, Rusko

Výstava Molochnaya Industria se konala v Moskvě od 27. února do 2. března 2018. MEGA se pravidelně účastní této výstavy na podporu prodeje našich technologií na trzích SNS a na podporu prezentace svých dceřiných společností MEGA ProfiLine a MEGA-UKRAINE. Svou účastí také potvrzujeme naši silnou pozici na těchto trzích.

2. 3. 2018

MEGA at Molochnaya 2018

Water Expo 2018, Chennai, Indie

12. ročník veletrhu Water Expo a mezinárodní konference WATMAN se konaly v Chennai v Tamil Nadu v Indii od 8. do 10. února 2018. Water Expo se zaměřuje na technologie související s vodou, zpracování odpadních vod, obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství a technologií pro kontrolu znečištění. Společnost MEGA představila svou elektrodialyzační technologii pro řešení čištění odpadních vod a elektrodionizaci pro výrobu ultračisté vody pro průmyslová použití.

10. 2. 2018