Jak profitovat díky demineralizaci syrovátky

Jak profitovat díky demineralizaci syrovátky

Demineralizujte a koncentrujte syrovátku pomocí elektrodialýzy s našimi membránami RALEX®

Víte, že...

WPC a WPI můžete demineralizovat pomocí elektrodialýzy od MEGA.

Úspěšná realizace elektrodialýzy od MEGA v mlékárenském průmyslu

Successful implementations of electrodialysis in dairy by MEGA

Arla Foods, Dánsko

Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje
Vysoce kvalitní produkt na bázi syrovátky
Stupeň demineralizace D90

Dánská společnost Arla Foods zavedla do svého výrobního procesu několik demineralizačních jednotek. Díky rozsáhlé spolupráci technologů společnosti MEGA s inženýry potravinářských procesů a manažery výzkumu a vývoje společnosti Arla Foods jsme byli schopni dodat řešení na klíč s maximální optimalizací výrobního procesu. Společnosti se tak podařilo získat vysoce kvalitní produkt na bázi syrovátky s 90% odstraněním minerálních látek.

Pokud chcete vidět i další úspěšně realizované projekty, zašleme vám na vyžádání celý seznam referencí.

Další projekty

Intenzivní vývoj je zdrojem nepřetržitých inovací a umožňuje nám vyrábět vlastní membrány, moduly i jednotky.

Přes 100 běžících referencí s celkovou kapacitou 6 900 tun koncentrované syrovátky zpracované každý den.

Díky obchodním pobočkám a síti servisních partnerů jsme vám plně k dispozici v každém časovém pásmu.

Demineralizace mléčných výrobků od MEGA

Další surovina a méně odpadu

Získejte maximum ze vstupních surovin

Máme řešení pro veškeré problémy spojené se syrovátkou a mléčnými produkty. Výsledkem našich procesů je úspora peněz za likvidaci odpadů a profit v podobě prodeje zpracované syrovátky nebo jejího interního znovupoužití.

Demineralizovanou syrovátku lze použít v kojenecké výživě, potravinách pro zvláštní lékařské účely, sportovní výživě, zmrzlinách a jogurtech nebo jako krmivo pro zvířata. Zpracovávejte všechny typy vedlejších produktu mléčného průmyslu z kravského, buvolího nebo kozího mléka.

Zjistěte více o zpracování syrovátky
Turn waste into highly profitable dairy products with MEGA electrodialysis

Přetvořte odpad na vysoce ziskové mléčné výrobky pomocí elektrodialýzy od MEGA

Vedlejší mléčné produkty často obsahují rozpuštěné soli a další kontaminanty. Pokročilá elektrodialýza (ED) od MEGA pomáhá odsolit vedlejší mléčné produkty a přeměnit je na vysoce kvalitní bílkovinné produkty. Pomocí ED můžete odsolit:

 • Sladká a kyselá syrovátka
 • UF permeát
 • Delaktózovaná syrovátka
 • Odstředěné mléko
 • Matečný louh
 • Syrovátkový proteinový koncentrát a izolát

Zjistěte více o demineralizaci UF Permeátu
Explore what to do with whey from yogurt, curd, or quark

Zjistěte, jak využít kyselou syrovátku?

S rostoucí poptávkou zákazníků po mléčných výrobcích, jako jsou jogurty, řecké jogurty, smetanové a čerstvé sýry, se mlékárny a sýrárny potýkají s rostoucím problémem, co dělat s kyselou syrovátkou, která je stále považována za nevyužívaný vedlejší produkt výroby mléka.

Společnost MEGA vyvinula technologii založenou na procesu elektrodialýzy, která zpracovává kyselou syrovátku na nový vysoce ziskový produkt.

Technologie společnosti MEGA nabízí mlékárenským společnostem nové možnosti využití kyselé syrovátky k maximalizaci výroby, zvýšení zisku a výraznému snížení množství odpadu.

Zjistěte více o zpracování kyselé syrovátky
Inovativní technologie pro termostabilitu koncentrátu a izolátu syrovátkových bílkovin (WPC a WPI)

Inovativní technologie pro termostabilitu koncentrátu a izolátu syrovátkových bílkovin (WPC a WPI)

Společnost MEGA nabízí inovativní technologii ED, která snižuje denaturaci a agregaci syrovátkových bílkovin během zahřívání a umožňuje výrobu tepelně stabilních produktů ze syrovátkových bílkovin.

Při použití technologie společnosti MEGA vykazují koncentráty a izoláty syrovátkových bílkovin (WPC, WPI) výrazně zvýšenou termostabilitu, čímž se snižují ztráty bílkovin na povrchu výměníků tepla v důsledku zanášení, prodlužuje se doba mezi CIP, snižuje se množství chemikálií na jeden cyklus čištění, a tím i množství odpadních vod. To vše vede k výraznému snížení provozních nákladů.

Zjistěte více o zvýšení tepelné stability syrovátkových bílkovin pomocí MEGA ED
MEGA Electrodialysis Application Overview

Přehled použití elektrodialýzy

Elektrodialýzu lze začlenit do různých procesů v mlékárenském průmyslu.Stáhněte si přehled všech možných použití, kontaktujte naše obchodní oddělení a zefektivněte i své procesy.

Organic whey powder purification

Čištění organické (BIO) syrovátky

Společnost MEGA nabízí novou technologii, která dokáže plně vyhovět požadavkům na BIO produkty a zároveň úspěšně odstranit obsah popela ze vstupního roztoku, a tím snížit množství soli v konečném produktu.

Zjistěte více o čištění BIO syrovátky
Elektrodialyzační jednotky RALEX® od MEGA

Elektrodialyzační jednotky RALEX® od MEGA

Elektrodialýza je proces řízený gradientem elektrického pole, který umožňuje separaci minerálních látek ze vstupních roztoků. Přesouvá separované ionty přes iontově permselektivní membrány a vytváří dva různé proudy – odsolený proud nazývaný diluát a koncentrovaný proud nazývaný koncentrát. Naše elektrodialyzační jednotky RALEX® poskytují širokou škálu možností demineralizace a snadnou údržbu.

 • Flexibilní technologie pro D50, D70, D90
 • Chemické čištění (CIP) bez páry nebo enzymů
 • Certifikovaná kvalita

Přejít na aplikace elektrodialýzy
Lab & pilot testing

Laboratorní a pilotní testování

Ověřte proces separace pomocí svých vzorků. Testování lze provést v malém měřítku v Membránovém inovačním centru nebo ve vaší provozovně pomocí našich pilotních jednotek.

Co umíme

Produkty

Sladká syrovátka je vedlejší produkt při výrobě sýrů. Má vysoký obsah minerálů mezi 8 a 10 % TDS, které negativně ovlivňují senzorické vlastnosti a celkově snižují hodnotu syrovátky. Demineralizace elektrodialýzou upravuje tuto syrovátku a připraví z ní sladkou surovinu vhodnou pro interní využití v mlékárenství. Naše elektrodialyzéry umožňují hluboké odsolení a upraví syrovátku i pro potřeby přípravy alternativ kojenecké stravy.

Pokračovat na stránku syrovátkový proteinový prášek       Mám zájem o podobné řešení
Pokračovat na stránku syrovátkový proteinový prášek       Mám zájem o podobné řešení

Kyselá syrovátka je vedlejší produkt výroby tvarohu, řeckého jogurtu nebo čerstvých sýrů. Vysoká acidita s pH mezi 4,7 a 5,3 spolu s vysokým obsahem minerálů 9 - 11 % omezují možnosti zpracování této syrovátky. Bez speciálních technologií se nedá odpařit a kvůli nevhodným senzorickým vlastnostem není možné jí využít v jiných mlékárenských produktech.

Elektrodialýza řeší všechny tyto problémy. Po zpracování je výstupem stejný produkt jako po demineralizaci sladké syrovátky a je možné jej použít v potravinářství nebo i farmacii jako náhražku kojenecké stravy. V průběhu demineralizace se pH upravuje podle přání zákazníka odstraněním adekvátního množství kyseliny mléčné.

Pokračovat na stránku syrovátkový proteinový prášek       Mám zájem o podobné řešení
Pokračovat na stránku syrovátkový proteinový prášek       Mám zájem o podobné řešení

Během ultrafiltrace syrovátky je až 95 % roztoku odfiltrováno jako permeát i přes vysoký obsah laktózy. Důvodem pro odfiltrování je vysoký obsah minerálů (až 12 %) a nízké pH v případě filtrace kyselé syrovátky.

Elektrodialýzou UF permeátu vyrobíte plně poživatelnou a stravitelnou laktózu vhodnou pro užití v cukrovinkách, pekařství nebo pro krmení zvířat. Díky elektrodialýze také umožníte následné použití evaporace nebo sušení rozprašováním.

Pokračovat na stránku demineralizace UF Permeátu       Mám zájem o podobné řešení
Pokračovat na stránku demineralizace UF Permeátu       Mám zájem o podobné řešení

Syrovátka bez laktózy je vedlejším produktem výroby laktózy. Tento roztok má stále vysoký obsah proteinů a popela. Po demineralizaci elektrodialýzou je možné ji dále zpracovat na sušenou syrovátku nebo ke krmení zvířat. Podle účelu zpracování se nastavuje úroveň demineralizace.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Laktulózový sirup je laktulóza po izomerizaci chemickými katalyzátory. Právě kvůli katalyzátorům obsahuje vysoké množství minerálů. Elektrodialýza umožňuje jejich odstranění, čímž je vstupní roztok vyčištěn a připraven pro použití ve farmacii.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Matečný roztok v mlékárenství je vedlejším produktem evaporace a krystalizace při výrobě laktózy. Kvůli velmi vysokému obsahu minerálů jsou jeho senzorické vlastnosti velmi nepříznivé. Minerály dokonce blokují krystalizaci.

Elektrodialýza odstraňuje soli, což umožňuje vrátit roztok zpět do zpracování a zvýšit tak výnos procesu.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Produkty a technologie

Nanofiltrační jednotky od MEGA

Nanofiltrační jednotky od MEGA

Naše nová jednotka má řadu výhod. Hlavní výhodou je nízká spotřeba energie díky vylepšené hydraulice. Kompaktní konstrukce a kompletní tovární montáž zjednodušují instalaci přímo na místě. Integrovaný systém chemického čištění (CIP) s řízením pomocí mikrokontroléru umožňuje zvolit optimální sanitační program s ohledem na vlastnosti použitých membrán, zpracovávaných surovin a použitých chemikálií CIP.

Nízkokapacitní jednotky ED RALEX® EWDU řada P

Nízkokapacitní jednotky ED RALEX® EWDU řada P

 • Nízkokapacitní elektrodyalizační jednotka pro demineralizaci různých typů syrovátky a pro další využití v mlékárenském průmyslu.
 • Kompaktní autonomní zpracovatelská jednotka s řídicím systémem pro obsluhu a kontrolu parametrů procesu.
 • Kapacitní modifikace s jedním nebo dvěma elektrodialyzačními svazky EDR-II.
 • Pracuje ve vsádkovém režimu.
 • Kapacita je navržena na přání zákazníka.
 • Dosažitelná míra demineralizace je 50 %, 70 % a 90 %.
Rozměry jednotky od MEGA se svazky EDR-II
Jednosvazková jednotka Dvousvazková jednotka
Rozměry (D׊×V m) 4.8×1.2×2.5 6.7×1.2×2.5

MEGA newest RALEX® EWDU unit

RALEX® EWDU 10xEDR-20/200

Nová generace jednotky EWDU 10xEDR-20/200 v sobě spojuje všechny zkušenosti a nejlepší parametry z předchozích typů elektrodialyzačních jednotek, které jsou již téměř 30 let provozovány jako vysoce spolehlivá demineralizační technologie po celém světě. Společnost MEGA navrhla novou jednotku ED tak, aby byla co nejkompaktnější, a to při zachování dobrých prostorových nároků a snadné údržbě. Náš modulární systém jsme vylepšili rozšířením jednotky ze 4 až na 10 svazků. Jednotka tak nabízí o desítky procent vyšší výkon a provozní výdaje demineralizačního procesu jsou naopak výrazně nižší ve srovnání s dosud používanými jednotkami. Dosažitelná míra demineralizace je 50 %, 70 % a 90 %.

Rozměry průmyslové autonomní elektrodialyzační jednotky MEGA
Desetisvazková jednotka
Rozměry (D׊×V m) 8.1×6.0×4.0
Proč zvolit technologii demineralizace syrovátky EDR od MEGA?

Proč zvolit technologii demineralizace syrovátky EDR od MEGA?

 • Dosažitelná míra demineralizace se pohybuje od 40 % do více než 90 %
 • Konstrukce na míru
 • Nízká teplota zpracování
 • Reverzibilní provozní režim
 • Dlouhá životnost membrán
 • Spolehlivost
Požádejte naše odborníky o pomoc s vaším projektem

Případové studie

Dolomites Milk - Demineralization of sweet whey for nutrition formulas

Dolomites Milk, Itálie

Demineralizace sladké syrovátky pro výrobu speciální výživy

Společnost Dolomites Milk oslovila společnost MEGA, aby jí pomohla s řešením problému zpracování velkých objemů sladké syrovátky variabilního složení od místních farmářů. MEGA vyvinula technologické řešení šité na míru, a to při zachování požadavku klienta na budoucí rozšiřitelnost a flexibilitu při návrhu průmyslové jednotky.

Dolomites Milk rozšířilo svou jednotku na plnou velikost ve velmi krátkém čase a nyní vyrábí demineralizovanou syrovátku na různých úrovních odsolování DWP 40, DWP 50, DWP 70 a DWP 90. Společnost dále prodává své produkty ze surovin bez GMO výrobcům speciální výživy, jako je kojenecká a sportovní výživa, a výrobcům pekařských, čokoládových a cukrářských výrobků atd.

Dolomites Milk highlights

Velké denní objemy Rozšiřování výrobní kapacity Proměnlivé stupně odsolení
Zobrazit více o projektu Dolomites Milk
Zobrazit více o projektu Dolomites Milk
MEGA Electrodialysis EWDU 8xEDR-II/250 Galacteum

Galacteum, Španělsko

Demineralizace NF sladké syrovátky

Španělská společnost Galacteum, jedna z předních společností v mlékárenském průmyslu, chtěla rozšířit své již tak široké portfolio výrobků, aby získala vysoce hodnotné produkty z NF sladké syrovátky vznikající při výrobě sýra.

Po rozsáhlé spolupráci s technology společnosti MEGA zakoupila společnost Galacteum elektrodialyzační jednotku, špičkové technologické řešení pro demineralizaci vedlejších mléčných produktů na bázi syrovátky. Jednotka EWDU 8xEDR-II/250 jí umožňuje zpracovávat denně 50 až 100 t sladké NF syrovátky s různými stupni odsolení až do D90+.

Společnost Galacteum se rozhodla pro elektrodialýzu díky vysoce účinné separaci a čištění s nízkými provozními náklady. Díky bezchybnému každodennímu provozu jednotky MEGA nemusí společnost prakticky řešit roční provozní náklady (OPEX).

Galacteum v kostce

Nízké provozní náklady NF sladká syrovátka Variabilní úroveň demineralizace
Zobrazit případovou studii Galacteum
Zobrazit případovou studii Galacteum
Demineralizace a sušení syrovátky v průmyslovém měřítku

Milkavita, Bělorusko

Demineralizace a sušení syrovátky v průmyslovém měřítku

Projekt zpracovaný pro běloruskou mlékárnu Milkavita byl vypracován pro co nejvyšší využití mléka v potravinářství, aby bylo dosaženo bezodpadového zpracování. Navržená a zrealizovaná technologie je natolik efektivní, že zpracovává nejen vlastní syrovátku, ale také syrovátku z přilehlých oblastí v Bělorusku. Zpracování syrovátky má dva základní výstupy. Základem je demineralizovaná prášková syrovátka pro potravinářství a demineralizovaný koncentrát mléčného tuku pro krmení zvířat. Navržená a dodaná technologie MEGA s vlastními membránami RALEX je univerzální a umožňuje produkci LD50, SD70 a SD 90.

Demineralizovaná sušená syrovátka je vyžadována v Rusku, Číně, Indii a jihovýchodní Asii, což pro Milkavitu představuje další možnosti exportu.

Milkavita highlights

Oba druhy syrovátky 500 tun denně Více exportu
Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt

Chcete nezávaznou nabídku pro váš projekt zpracování syrovátky - kontaktujte nás!

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení i pro váš projekt demineralizace pomocí elektrodialýzy.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám zpět co nejdříve.

Staráme se o vás

MEGA Care šetří vaše peníze.
Veškerá péče, kterou potřebujete.

24/7 specialista na telefonu
Diagnostika na dálku
Pravidelné pozáruční prohlídky

MEGA Care omezuje odstávky na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku můžeme předcházet nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace obsahují až třídenní testování v plné zátěži. Vzorky membrán odesíláme do laboratoře, abychom vyloučili předčasné usazování minerálů a biologické znečištění. Optimální výkon vaší technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

MEGA Care omezuje odstávky na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku můžeme předcházet nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace obsahují až třídenní testování v plné zátěži. Vzorky membrán odesíláme do laboratoře, abychom vyloučili předčasné usazování minerálů a biologické znečištění. Optimální výkon vaší technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Michal Jirdasek

Michal Jirdásek

Key Account Manager

+420 606 387 947 michal.jirdasek@mega.cz
Ales Platzer

Aleš Platzer

Manažer prodeje

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Tereza Hudakova

Tereza Hudáková

Manažer prodeje

+420 771 122 363 tereza.hudakova@mega.cz
Ostatní kontakty