Elektrodialýza v mlékárenství

Elektrodialýza v mlékárenství

Demineralizace syrovátky za použití elektrodialýzy od MEGA

Věděli jste, že

Elektrodialýza má velký potenciál pro využití v mlékárenském průmyslu.

Proč si vybrat elektrodialyzační technologii od MEGA

Proč

Elektrodialýza se používá k demineralizaci vedlejších mlékárenských produktů, jako jsou různé typy syrovátky, UF permeáty a další zasolené vedlejší deriváty mlékárenské výroby. Tyto demineralizované produkty se pak používají k výrobě následujících produktů: kojenecká výživa, náhražky mateřského mléka, výživa pro zvláštní lékařské účely, sportovní výživa, zmrzlina, jogurty a částečná náhražka mléka ve vlastním výrobním procesu.

Elektrodialyzační technologie od MEGA generuje nový příjem přeměnou těchto vedlejších produktů na vysoce výnosnou komoditu.

Elektrodialyzační technologie od MEGA šetří vaše peníze tím, že eliminuje další náklady spojené s ekologickou likvidací většinou nepoužitelného vedlejšího produktu a také snižuje provozní náklady na krystalizaci a sušení.

Demineralizace pomocí elektrodialýzy je optimálním řešením zejména pro tekuté vedlejší produkty obsahující vysokou koncentraci minerálů, ale také kyselin, jejichž vysoký obsah je charakteristický zejména pro kyselou syrovátku.

Co elektrodialýza dokáže

Co elektrodialýza dokáže

 • Snižuje obsah popelovin
 • Upravuje kyselost
 • Standardizuje organoleptické vlastnosti
 • Zlepšuje senzorické vlastnosti; zejména chuť kyselé syrovátky
 • Zvyšuje konkurenceschopnost produktu
 • Vytváří další zisk
 • Snižuje ekologickou zátěž výrobního cyklu, především u kyselých syrovátek
Hlavní výhody elektrodialýzy MEGA

Hlavní výhody elektrodialýzy MEGA

 • Úroveň demineralizace D50, D70 a D90+ dosažená pouze za pomoci elektrodialýzy
 • Vsádkový provoz
 • Možnost reverzace polarity elektrod v ED svazku a potrubních okruhů v celé jednotce
 • Nízká teplota zpracování 8 – 15 °C
 • Plně automatický proces včetně CIP
 • Flexibilní/Modulární design jednotek
 • Jednotky EWDU jsou vyráběny v souladu s přísnými hygienickými normami
 • Servis 24/7 a vzdálený přístup

Kontaktujte nás pro více informací
Elektrodialyzační technologie pro použití v mlékárenství od MEGA

Elektrodialyzační technologie pro použití v mlékárenství od MEGA

Elektrodialyzér (ED modul/svazek) je hlavní funkční komponentou, ve které probíhá proces odsolení/ demineralizace. Za pomoci iontovýměnných membrán převádí modul všechny nabité částice (minerály, kyseliny atd.) z dilutátového okruhu do koncentrátového okruhu. Hnací silou celého procesu je stejnosměrným proudem.

MEGA vyrábí moduly pro reverzní elektrodialýzu, které se používají k demineralizaci různých typů průmyslových roztoků.

Zjistěte více informací o elektrodialýze

Vysvětlení elektrodialýzy

Co je to elektrodialýza

Co je to elektrodialýza

Elektrodialýza (ED) je elektrochemický separační proces, při kterém se pomocí elektrické energie (stejnosměrný proud) přenášejí disociované ionty (kationty nebo anionty) a další nabité částice přes iontoselektivní membrány a tvoří se tak dva různé okruhy – dilutátový (odsolený) a koncentrátový (zasolený).

Aniontové a kationtové iontovýměnné membrány jsou uspořádány střídavě mezi anodou a katodou (viz schematický diagram vlevo).

Každý typ membrány je propustný pouze pro jeden typ iontů v závislosti na náboji (+ nebo -).

Co je reverzní elektrodialýza

Co je reverzní elektrodialýza

Při procesu reverzní elektrodialýzy (EDR) se pravidelně mění polarita elektrod a zároveň se reverzují koncentrátový a diluátový okruh modulu a jednotky. Díky tomu se modul průběžně čistí. Díky samočistícímu procesu pak mají membrány mnohem delší životnost (regenerují se).

Minerály odstraněné ze vstupní suroviny se převádějí do okruhu koncentrátu a akumulují se v koncentrátové nádrži, která se kontinuálně ředí měkkou vodou, aby se zabránilo srážení minerálů a aby se udržovala požadovaná vodivost. Rovněž se automaticky kontroluje a upravuje pH koncentrátu.

Vsádkový systém

Vsádkový systém

Minimální počet nádrží pro vsádkový systém jsou dvě, doporučujeme ale mít aspoň tři. Systém funguje následujícím způsobem:

Zakoncentrované vedlejší produkty (18% – 22% TS) jsou čerpány z první nádrže do diluátového okruhu jednotky EWDU, kde se zpracují tak, aby se dosáhlo požadovaného stupně demineralizace.

Když produkt v první nádrži dosáhne požadovaného stupně odsolení, jednotka se automaticky přepne na druhou nádrž. Po vypuštění první vsádky je nádrž připravena k čištění a opětovnému naplnění novým zakoncentrovaným vedlejším produktem. První odsolená vsádka by měla být vypuštěna, poslána dále do procesu. Z toho důvodu jsou tři nádrže lepší: první pro proces demineralizace; druhá pro CIP a poslední pro plnění novým surovým produktem, který bude připraven k demineralizaci.

Kontaktujte nás!

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení i pro váš projekt demineralizace pomocí ED.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám zpět co nejdříve.

Interested? Contact us.

Michal Jirdásek

Michal Jirdásek

Key Account Manager

+420 606 387 947 michal.jirdasek@mega.cz
Aleš Platzer

Aleš Platzer

Manažer prodeje

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Tereza Hudakova

Tereza Hudáková

Manažer prodeje

+420 771 122 363 tereza.hudakova@mega.cz