Sugar purification by MEGA electrodialysis

Proces čištění cukerného roztoku pomocí elektrodialyzační technologie MEGA

Ekologické a nákladově efektivní aplikace pro cukrovarnický průmysl

Víte, že...

Pomocí elektrodialýzy MEGA můžete čistit různé typy cukrů a získat konečný produkt s odsolovacím podílem až 97 %.

Proces čištění cukerného roztoku

Nové výzvy pro cukrovarnický a škrobárenský průmysl

Nové výzvy pro cukrovarnický a škrobárenský průmysl

V současné době je výroba cukru zavedena již řadu let, cukrovarnický průmysl však čelí novým výzvám, jako jsou například nové předpisy v oblasti životního prostředí. Cílem je zachovat kvalitu produktu a zároveň snížit používání chemikálií a vody. Tím se také sníží i vypouštění odpadů do životního prostředí a spotřeba elektrické energie.

Využití nových technologií, jako jsou membránové technologie, které se osvědčily v jiných odvětvích (např. v mlékárenství, farmacii atd.), je nevyhnutelným krokem modernizace cukrovarnického a škrobárenského průmyslu.

Proč čistit cukerný roztok elektrodialýzou?

Proč čistit cukerný roztok elektrodialýzou?

Různé sacharidy (sacharóza, glukóza, fruktóza, melasa, xylóza atd.) a jejich deriváty, jako je laktulóza, jsou cenné biomolekuly používané v potravinářském průmyslu, ve farmacii a při výrobě nutriční výživy pro děti, seniory i sportovce.

Technologické roztoky cukru často obsahují rozpuštěné soli a další znečišťující látku – popel. Popel negativně ovlivňuje zpracování a výrobu sacharidů, například snižuje výtěžnost sacharózy, růst krystalů nebo přispívá k tvorbě vodního kamene na výparnících, a proto je třeba ho odstranit.

Testování různých technologií v cukrovarnickém průmyslu v posledních letech vyústilo v použití elektrodialýzy k odstranění popela z cukerných roztoků jako jedné z nejúčinnějších technologií demineralizace sacharidů, jako je melasa, fruktóza, glukóza, sirupy a cukerné šťávy.

Demineralizací získáte konečný produkt vyšší kvality s nižšími provozními náklady.

Proč zvolit technologii elektrodialýzy od MEGA

Proč zvolit technologii elektrodialýzy od MEGA

Elektrodialýza je velmi účinná technologie odsolování potravinářských roztoků s nízkou spotřebou energie a chemikálií.

Elektrodialyzační řešení MEGA je univerzální a může zpracovávat různé sacharidy jako galaktooligosacharidy – GOS, fruktooligosacharidy – FOS, chitooligosacharidy – COS, xylooligosacharidy – XOS, isomaltooligosacharidy – IMO nebo sójové oligosacharidy – SOS.

Elektrodialýza MEGA je uzpůsobena k závěrečnému čištění cukerného roztoku odbarvováním, dezodorizací, odkyselováním nebo zahušťováním šťávy z cukrové třtiny/řepy, což zajišťuje maximální odstranění nežádoucích nečistot.

Společnost MEGA nabízí elektrodialýzu jako demineralizační krok po filtraci při zpracování cukru. V kombinaci s IEX může být ED výhodnější, pokud jde o požadované ionty a kvalitu produktu, a zároveň dosahuje nižší spotřeby vody a chemikálií.

MEGA ED - nákladově efektivní řešení pro čištění cukerného roztoku

MEGA ED - nákladově efektivní řešení pro čištění cukerného roztoku

Společnost MEGA nabízí technologii elektrodialýzy pro vyšší čistotu produktu s nižší spotřebou energie a technologii na zpracování chemikálií, která zvyšuje výtěžnost, snižuje náklady a je šetrná k životnímu prostředí.

Elektrodialýza zlepšuje nákladovou efektivitu cukrovarů tím následujícím:

  • kontrola organického znečištění,
  • snížení spotřeby chemikálií,
  • technologie šetrná k životnímu prostředí – snížení množství odpadních vod a znečištění,
  • snížení nákladů na úpravu vody,
  • zvýšení výnosů cukru,
  • snížení objemu melasy,
  • úspora investičních nákladů,
  • zpětné získávání a opětovné využití iontů jako P, Mg, Mo, Ni.

Konečný produkt dosahuje vysoké kvality s nízkým obsahem bílkovin, nízkým zabarvením a vysokou barevnou stálostí. Demineralizované sacharidy jsou novým zdrojem zisku a doplňkové výživy. Jedná se o velmi prospěšnou složku používanou v mnoha potravinářských a farmaceutických výrobcíc.

Elektrodialýza v procesu čištění cukerného roztoku

Elektrodialýza v procesu čištění cukerného roztoku

Elektrodialýza je elektrochemický separační proces, při kterém se ionty z upravované kapaliny přenášejí přes iontovýměnné membrány z jednoho roztoku (nástřik/diluát) do druhého roztoku (soli/koncentrát) pod vlivem stejnosměrného napětí. Nabité složky jsou přitahovány ke katodě nebo anodě a shromažďovány v koncentrátovém proudu. Produkt – organické neiontové sloučeniny jsou zadržovány v dilutátu.

Nežádoucí vedlejší produkty chemické a/nebo enzymatické přeměny lze proto snadno odstranit.

Odstraněné složky lze navíc často regenerovat a vrátit do reakční fáze jako požadované reaktanty nebo katalyzátory či činidla pro regulaci pH.

Naše referenční projekty na čištění cukerných roztoků

Čištění cukrové melasy

Gorodejskij Sacharnyj Kombinat, Bělorusko

Čištění cukrové melasy

Společnost MEGA vyvinula řešení na míru pro demineralizaci cukrové melasy – čištění sacharózy, disacharidu – molekuly složené ze dvou monosacharidů: glukózy a fruktózy.

Průmyslové zařízení dvou jednotek ELPU 8×EDRII/250 1S zpracovává 100 t vstupu denně při teplotě 33-37 °C a vyrábí roztok obsahující cukr se stupněm demineralizace 90 %, obsahem sušiny méně než 40 % a obsahem popela méně než 6 %.

Předběžné čištění suroviny za účelem odstranění vysokomolekulárních a jiných necukrů. Úprava obsahu sušiny na 40 %.

Zajímavosti o GSK

Z odpadu na výrobek 100 tun denně Obsah popela nižší než 6 %
Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt

Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku pro svůj projekt čištění cukerného roztoku

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš projekt demineralizace sacharidů. Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Vitaly Bleskov

Vitaly Bleskov

Obchodní manažer

+420 602 737 400 vitaly.bleskov@mega.cz
Aleš Platzer

Aleš Platzer

Obchodní manažer

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Lukáš Semián

Lukáš Semián

Obchodní manažer

+420 778 463 642 lukas.semian@mega.cz

MEGA a.s.

sídlo

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě