Bio LNG – technology for upgrading biogas to liquefied biomethane

BioLNG – technologie pro přeměnu bioplynu na zkapalněný biometan

Získejte BioLNG (biopalivo) ze zvířecí mrvy, kalu z ČOV nebo bioodpadu

Ke každému přistupujeme individuálně. Proto společně najdeme optimální technické řešení přímo na míru. Analýzy a rozbory plynů provádíme ve vlastních laboratořích.

Jsme specialisté a zkušení odborníci na průmyslové aplikace v oblasti membránové separace plynů. A také poradíme, jak získat dotace na pořízení naší technologie.

Díky kontrole pomocí softwaru pro vzdálený přístup a týmu našich servisních techniků můžeme zaručit kontinuální provoz 24/7.

Co je BioLNG

Co je BioLNG

BioLNG - 100% biopalivo

BioLNG je 100% obnovitelné biopalivo, které je čistší než ostatní fosilní paliva a biopaliva a výrazně snižuje emise uhlíku.

BioLNG nebo LBM?

BioLNG se někdy nazývá zkapalněný biometan (LBM). Jedná se o dva různé názvy pro stejný produkt.

Je BioLNG skutečně biopalivo?

BioLNG se vyrábí z obnovitelného zdroje – bioplynu – anaerobní digescí, při které dochází k rozkladu organického odpadu pomocí bakterií, a to za nepřítomnosti kyslíku. Bioplyn se získává ze zvířecího hnoje a kalů z ČOV nebo bioodpadu. Proto je klasifikován jako biopalivo.

BioLNG vs LNG

BioLNG je vysoce udržitelná verze zkapalněného zemního plynu (LNG) s téměř identickým složením. LNG se skládá přibližně z 95 % z metanu, zatímco BioLNG z 99,8 % metanu.

Výhody BioLNG

Výhody BioLNG

Výroba BioLNG je jedním ze způsobů, jak účinně řešit výrobu čisté energie, ochranu životního prostředí a nakládání s odpady. BioLNG může vládám pomoct splnit cíle v oblasti ochrany klimatu a snížení emisí CO2.

Je ideální pro zpracovatelské a průmyslové podniky s energeticky náročnými provozy. Využívání BioLNG je také jedním z klíčových kroků k dekarbonizaci odvětví dopravy.

BioLNG má mnohem nižší uhlíkovou stopu než jiná fosilní paliva nebo biopaliva. Ve srovnání s naftou má o více než 80 % nižší emise CO2. A existují i další významné výhody používání BioLNG, včetně tiššího provozu motoru, nižšího množství NOx a významně nižších emisí pevných částic.

BioLNG proto pomáhá podnikům plnit cíle v oblasti snižování emisí uhlíku a znečišťujících látek.

Technologie BioLNG pro výrobce bioplynu od společnosti MEGA

Jak vám může společnost MEGA pomoci s výrobou BioLNG z bioplynu

Jak vám může společnost MEGA pomoci s výrobou BioLNG z bioplynu

Jsme inženýrská a dodavatelská společnost, která nabízí komplexní nabídku služeb a vybavení v oblasti zpracování bioplynu. Zanalyzujeme vaše potřeby a navrhneme nejvhodnější technologii s realizací na klíč.

Za naše technologie ručíme, protože je buď sami vyrábíme, nebo na jejich výrobě spolupracujeme se špičkovými prověřenými dodavateli z Česka i ze světa.

Naše služby nabízíme městům, obcím i zemědělským a soukromým klientům.

Výhody technologie MEGA pro přeměnu bioplynu na BioLNG

Výhody technologie MEGA pro přeměnu bioplynu na BioLNG

  • Účinné odstraňování nekondenzovatelných plynů (N2, O2, H2, atd.).
  • Modulární systém s redundancí.
  • Výrobní kapacita jednotky od 140 kg/hod.
  • Konstrukce kontejneru s technologií umožňující snadné zapojení.
  • Energetická účinnost.
  • Provoz při nízkém tlaku.
  • Široká asistenční síť po celém světě.
  • Kapacitní řešení šitá na míru (umožňuje růst/investovat spolu s poptávkou).

Jednoduchý přechod z LNG na BioLNG

Přechod z LNG na BioLNG, obnovitelné a k životnímu prostředí šetrnější biopalivo, nevyžaduje žádné úpravy vozidel, ani není třeba měnit žádné zařízení. Společnosti využívající LNG dokonce nemusí při přechodu ani přerušit provoz.

Požádejte naše odborníky o pomoc s vaším projektem
Jak to funguje

Jak to funguje

Díky dlouhodobému výzkumu na poli membránové separace plynů a úzké spolupráci s dodavateli jsme vyvinuli modulární systém pro upgrading bioplynu a jeho zchlazení nutné pro zkapalnění.

Bioplyn obsahuje 30–50 % CO2, H2S a další sloučeniny, které je třeba před zkapalněním na BioLNG při -162 ℃ odstranit a upravit na vysoce kvalitní biometan. Jedná se o dva hlavní kroky:

Upgrading bioplynu

Prvním krokem je zbavení vstupního plynu nečistot. Společnost MEGA dodává na míru přizpůsobenou membránovou technologii k odstranění oxidu uhličitého a případné vody. V závislosti na potřebách zákazníka dosahuje výtěžnost metanu až 99,5 %.

Zkapalňování

Druhým krokem je zkapalňování. Klíčem k tomuto kroku je integrace kryogenerátoru do hotové technologie na klíč pro konečného zákazníka.

Lab & pilot testing

Laboratorní a pilotní testy

Každému projektu věnujeme maximální pozornost. Nabízíme komplexní služby, od odběru vzorků plynu přes analýzu v našich laboratořích až po návrh úpravy technologie našimi odborníky. Pilotní jednotku RALEX® BU 12-6 C rádi nainstalujeme na zkušební dobu i do vašeho provozu.

Kontaktujte nás!

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš projekt výroby biometanu. Budeme vás kontaktovat nejpozději následující pracovní den.

Staráme se o vás

MEGA Care šetří vaše peníze.
Veškerá péče, kterou potřebujete.

24/7 specialista na telefonu
Diagnostika na dálku
Pravidelné pozáruční prohlídky

MEGA Care omezuje odstávky technologie na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku předcházíme nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace zahrnují celkovou kontrolu systému a testování jednotlivých komponent v plné zátěži. Optimální výkon technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

MEGA Care omezuje odstávky technologie na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku předcházíme nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace zahrnují celkovou kontrolu systému a testování jednotlivých komponent v plné zátěži. Optimální výkon technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Vitaly Bleskov

Vitaly Bleskov

Obchodní manažer

+420 602 737 400 vitaly.bleskov@mega.cz
Miroslav Jetleb

Miroslav Jetleb

Sales Manager

+420 602 653 695 miroslav.jetleb@mega.cz

MEGA a.s.

+420 487 888 111 sales@mega.cz

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě