RALEX Membrane Gas Separation

Technologie pro úpravu bioplynu na BioCNG

Výroba BioCNG membránovou separací plynu

Víte, že…

Pomocí membránové technologie separace plynu od MEGA lze dosáhnout výtěžnosti biometanu 94–99,9 %.

Ke každému přistupujeme individuálně. Proto společně najdeme optimální technické řešení přímo na míru. Analýzy a rozbory plynů provádíme ve vlastních laboratořích..

Jsme specialisté a zkušení odborníci na průmyslové aplikace v oblasti membránové separace plynů. A také poradíme, jak získat dotace na pořízení naší technologie.

Díky kontrole pomocí softwaru pro vzdálený přístup a týmu našich servisních techniků můžeme zaručit kontinuální provoz 24/7.

Úprava bioplynu na biometan (bioCNG)

Úprava bioplynu na biometan (bioCNG)

Od bioplynu až k biometanu

MEGA dodává technologii pro úpravu bioplynu na biometan (BioCNG) založenou na principu membránové separace plynů. Naše aplikace jsou vhodné jak pro zemědělské a komunální bioplynové stanice, tak i pro úpravu kalových plynů z ČOV.

Naše jednotky RALEX® BU pokrývají kapacity od 25 m3 do 1000 m3, tedy od produkce BioCNG pro vlastní spotřebu v rámci jedné organizace až po produkci biometanu pro vtláčení do sítě. Aplikací naší technologie na separaci bioplynu pro výrobu biometanu, který je alternativou zemního plynu, přispějete ke zlepšení životního prostředí za současného zvýšení zisku vaší společnosti.

Biometan je využíván k pohonu osobních aut, autobusů, nákladních vozů, traktorů pod označením BioCNG, nebo je vtláčen do plynárenské sítě a pálen v plynových kotlech.

Máme řešení na míru pro každou bioplynku

Máme řešení na míru pro každou bioplynku

Používáte bioplynovou stanici pouze pro výrobu elektrické energie a vytápění objektů a zajímá vás její další potenciál? Máme pro vás řešení – jednotky na separaci bioplynu pro výrobu biometanu, který plánuje vláda ČR hojně podpořit dotačními prostředky. Poskytujeme komplexní služby:

 • Provedeme analýzu možnosti produkce bioplynu v návaznosti na maximální efektivnost a ekonomickou návratnost projektu na míru vaším podmínkám
 • Na začátku každého projektu provedeme pilotní testování
 • Náš tým specialistů vám pomůže s optimalizací složení vyrobeného bioplynu na zpracování na biometan/BioCNG
 • Poradíme vám s možnostmi získání dotace na naši technologii
Výhody membránové separace bioplynu

Výhody membránové separace bioplynu

 • Možnost instalace membránové technologie do stávajících bioplynových stanic v kombinaci s kogenerační jednotkou
 • Nevyžaduje přídavné chemikálie a negeneruje odpady
 • Recovery metanu 94 – 99,7 % podle potřeby zákazníka
 • Minimální požadavky na obsluhu, diagnostika na dálku z našeho monitorovacího centra (Remote Access Control)
 • Rozsah výstupní kapacity finálního produktu (biometanu) 12,7 – více než 500 Nm3/h

Mám zájem o vaši technologii
Proč si pořídit mobilní jednotku MEGA na výrobu biometanu

Proč si pořídit mobilní jednotku na výrobu biometanu od MEGA

 • Pro instalaci jednotky není nutné stavební povolení
 • Malá zastavěná plocha – kontejnerové provedení
 • Možnost rozšíření kapacity technologie
 • Nízká energetická náročnost a nízké provozní náklady
 • Provoz v kontinuálním režimu a náběh technologie v řádu minut
Laboratorní a pilotní testy

Laboratorní a pilotní testy

Každému projektu věnujeme maximální pozornost. Nabízíme komplexní služby, od odběru vzorků plynu přes analýzu v našich laboratořích až po návrh úpravy technologie našimi odborníky. Pilotní jednotku RALEX® BU 12-6 C rádi nainstalujeme na zkušební dobu i do vašeho provozu.

Výroba biometanu - produkty a technologie

Mobilní jednotky RALEX® BU 25 - 12

Mobilní jednotky RALEX® BU

MEGA nabízí svým zákazníkům kapacitní řešení přímo na míru. Jednotky RALEX® BU na úpravu surového bioplynu navrhujeme pro úpravu v rozmezí od 25 m3 surového bioplynu na vstupu a produkcí 12,7 Nm3/h BioCNG až do 1000 m3 na vstupu a produkcí 500 Nm3/h. Jednotka pracuje v kontinuálním režimu a produkt je skladován v zásobníku tlakových lahví.

Součástí jednotek je výdejní zařízení s obchodním měřením pro přímé plnění do dopravních prostředků. Jednotky s výrobní kapacitou nad 250 m3 umožňují také vtláčení vyrobeného biometanu přímo do sítě zemního plynu pomocí kompresní stanice.

Případové studie

BioCNG pro města

BioCNG pro města, ČOV Brno – Modřice

První autobus v ČR poháněný bioplynem z odpadní vody

Pilotní projekt „BioCNG pro města“ realizovaný společně s Institutem Cirkulární ekonomiky, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a MemBrain, využívá plyn vznikající při čistění odpadních vod pro pohon hromadné dopravy. Projekt byl oceněn institutem Smart City Innovation.

Jednotka BioCNG BU-12 byla připojena na kalový plyn v BVK ČOV Modřice. Vyrobený biometan byl tankován do autobusu DP Brno. Bylo provedeno 36 plnění s celkovým odběrem 1660 kg. Jednotka BioCNG najela 1068 hodin bez jediného neplánovaného výpadku.

Přechod provozu ze zemědělského bioplynu na kalový plyn neprovázely žádné problémy. Naopak koncentrace metanu byla vyšší v kalovém plynu a nežádoucí obsah kyslíku a dusíku byl velmi nízký, a proto byla koncentrace biometanu v produktu vysoká.

Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt
Případová studie úprava bioplynu na biometan Pustějov

ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., Česko

Kontinuální výroba biometanu pro zemědělské družstvo v Pustějově

MEGA instalovala provozní jednotku na separaci biometanu – BioCNG u bioplynové stanice společnosti ZEMSPOL, která provozuje 2 bioplynové stanice pracující na principu mokré fermentace a dvoustupňového anaerobního kvašení. Po provedené analýze a laboratorních testech firma ZEMSPOL ochotně poskytla zázemí k instalaci pilotní jednotky BioCNG na objem produkce biometanu 6,3 Nm3/h při obsahu metanu 60 obj. % ve vstupním bioplynu.

Parametry provozu byly průběžně sledovány. Jednotka na výrobu BioCNG byla v kontinuálním provozu od jara 2015 do jara 2018, přičemž koncentrace metanu v produktovém plynu byla vyšší než 95 obj. %. Provoz byl po bezproblémovém kontinuálním provozu dle smluvních podmínek ukončen v červenci 2018.

Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt

Kontaktujte nás!

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš projekt výroby biometanu. Budeme vás kontaktovat nejpozději následující pracovní den.

Staráme se o vás

MEGA Care šetří vaše peníze.
Veškerá péče, kterou potřebujete.

24/7 specialista na telefonu
Diagnostika na dálku
Pravidelné pozáruční prohlídky

MEGA Care omezuje odstávky technologie na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku předcházíme nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace zahrnují celkovou kontrolu systému a testování jednotlivých komponent v plné zátěži. Optimální výkon technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

MEGA Care omezuje odstávky technologie na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku předcházíme nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace zahrnují celkovou kontrolu systému a testování jednotlivých komponent v plné zátěži. Optimální výkon technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Miroslav Jetleb

Miroslav Jetleb

Sales Manager

+420 602 653 695 miroslav.jetleb@mega.cz

MEGA a.s.

+420 487 888 111 sales@mega.cz

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě