Technologie pro zpracování průmyslových odpadních vod

Technologie pro zpracování průmyslových odpadních vod

Elektrodialýza RALEX® a elektrodeionizace MPure™

Víte, že...

Řada jednotek HPWU s EDI svazky MPure zvládá upravit kapacity od 5 m3/h do 135 m3/h?

Inovovaná elektrodialýza nabízí průmyslovým podnikům minimalizaci objemu odpadu a recyklaci cenných látek.

Intenzivní vývoj je zdrojem nepřetržitých inovací a umožňuje nám vyrábět vlastní membrány, moduly i jednotky.

Návrh celého systému je podložen více než 30 lety zkušeností s průmyslovými aplikacemi. Pomocí software MPure™ Design si zákazník může porovnat různé varianty technologie.

Proč MEGA

Bezodpadové hospodářství - ZLD

Bezodpadové hospodářství - ZLD

Bezodpadové hospodářství neboli ZLD je pokročilý proces úpravy odpadních vod s cílem recirkulace veškeré možné vody ve výrobním procesu. Konečný proces zpracování má nulový nebo téměř nulový dopad na životní prostředí.

Chci zjistit více o bezodpadovém hospodářství (ZLD)

Příprava ultračisté vody

Ultračistá voda

Příprava ultračisté vody pomocí kontinuální elektrodeionizační technologie od MEGA je schopná dosáhnout odporu vyprodukované vody až 18,2 MΩ∙cm. Obvykle se používá po procesu předúpravy a reverzní osmóze.

Chci zjistit více o přípravě ultračisté vody

From membrane to industrial application

Od membrány až do průmyslové aplikace

MEGA vyvíjí a vyrábí membrány RALEX® od roku 1985. Z těchto membrán skládáme ED a EDI svazky, které integrujeme do technologických jednotek. Elektroseparační jednotky RALEX pokrývají kapacity od laboratorních až po potřeby velkých průmyslových firem.

Proces elektrodialýzy pro čištění odpadních vod

Proces elektrodialýzy pro čištění odpadních vod

Elektrodialýza (ED) je moderní progresivní elektromembránová separační technologie, jejímž cílem je odstranění rozpuštěných pevných látek, zejména v oblasti odsolování brakických vod, procesu ZLD, RO úpravy solanky atd.

Chci zjistit více o úpravě vody elektrodialýzou

Elektrodeionizace

Elektrodeionizace

Elektrodeionizace (EDI) je kontinuální, bezchemický proces čištění vody, při kterém se získává ultra čistá voda pro průmyslové použití s odporem až 18,2 MΩ∙cm. Nákladné časové prostoje a odpad způsobený nutnou chemickou regenerací iontoměničových pryskyřic jsou díky elektrodeionizačním systémům minulostí!

Chci zjistit více o elektrodeionizaci a o modulech EDI

Co umíme

Produkty

Šetřete náklady díky koncentraci RO retentátu a koncentraci solí před evaporací. Budete odpařovat výrazně menší objem, což vám ušetří pořizovací i provozní náklady a čas. Nabízíme technologie pro snížení obsahu solí velmi komplikovaných odpadních vod. Recyklujte průmyslové odpadní vody, abyste je mohli znovu použít ve výrobě. Skutečná technologie ZLD (Zero Liquid Discharge) od MEGA.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

MEGA vyvinula a nabízí vlastní elektrodeionizační moduly a jednotky na výrobu ultračisté vody. Ultračistá voda se používá například v energetice, kde se ohřívá v kotlích. Dále se využívá v potravinářství, chemickém a farmaceutickém průmyslu, a také v laboratořích a nemocnicích. Elektrodeionizace velmi dobře nahrazuje iontovýměnné kolony, které s sebou nesou vysoké náklady na regeneraci iontovýměnné pryskyřice a s tím spojené množství odpadu.

Mám zájem o podobné řešení       Chci zjistit více o přípravě ultračisté vody
Mám zájem o podobné řešení       Chci zjistit více o přípravě ultračisté vody

Používejte nejefektivnější technologii ZLD (uzavřený oběh vody) díky iontovýměnným membránám. Je to jediné řešení, které má nejen nízké investiční náklady, ale zároveň snižuje i provozní náklady celého závodu.

Díky jednotkám nasazeným v průmyslu u nás i v zahraničí sbíráme zkušenosti po více než 30 let. Elektrodialýza se úspěšně používá v textilním, energetickém, koželužnickém, pivovarském, chemickém, petrochemickém a papírenském průmyslu.

Mám zájem o podobné řešení       Chci zjistit více o bezodpadovém hospodářství - ZLD
Mám zájem o podobné řešení       Chci zjistit více o bezodpadovém hospodářství - ZLD

Při výrobě dusíkatých hnojiv vzniká v evaporaci kondenzát, který se běžně likviduje bez dalšího využití. MEGA vyvinula unikátní řešení pro recyklaci kondenzátu založené na elektrodialýze. Kondenzát se silně zakoncentruje a vrací se zpět k surovinám do výrobního procesu, odsolená voda se také vrací do výroby.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Pokud jde o řešení problémů životního prostředí, je MEGA schopna efektivně demineralizovat i velmi zasolené vody z odkališť (TDS 30-40 g/l), které vznikly jako důsledek těžebních prací nebo zpracovatelského průmyslu. Technologické řešení je provozováno v režimu feed and bleed a je založeno na elektrodialýze. Po průchodu technologií se vytvoří velmi malý objem vysoce koncentrovaného (120-150 g / l) solného roztoku a demineralizovaná voda.

Demineralizovaná voda může být dále dočištěna pomocí reverzní osmózy, kterou lze dosáhnout hodnot nezbytných pro jakékoli speciální použití.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

V MEGA jsme vyvinuli vlastní elektrodialyzační zařízení pro výrobu ultračisté vody, které nabízíme dalším firmám. Tuto technologii lze použít zejména v energetickém průmyslu k výrobě napájecí vody pro kotle; dále může být použita v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu, stejně jako v laboratořích a nemocnicích. Elektrodeionizace účinně nahrazuje technologii iontovýměnných pryskyřic, která mají vysoké provozní náklady na chemickou regeneraci iontovýměnných pryskyřic.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Voda z vrtaných studní často obsahuje více solí, než jsou přípustné limity pro pitnou vodu nebo pro vodu používanou v průmyslu. Zvýšený obsah solí může být přirozený a daný minerální skladbou podloží, nebo způsobený člověkem, například nadměrným používáním chemických hnojiv. Voda z řek nebo umělých nádrží se téměř vždy musí upravovat, aby vyhověla požadavkům pro pitnou vodu nebo průmyslové použití. MEGA nabízí technologie pro demineralizaci podzemních i povrchových vod. Tyto technologie jsou založeny na elektroseparačních nebo tlakových membránových procesech, případně na kombinaci obou.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Případové studie

High Purity Water Treatment EDI

ENERGY, Ústí nad Labem, Česko

Výměna a vylepšení úpravny vody pro teplárnu v Ústí

MEGA dodala jednotky EDI pro přípravu ultračisté vody jako součást inovativního, čistě membránového, řešení úpravy vody. Úpravna, která je součástí teplárny ENERGY v Ústí nad Labem, potřebovala obměnu po desítkách let zásobování města teplem.

Ultrafiltrace, reverzí osmóza a elektrodeionizace byly zvoleny jako optimální moderní technologie pro přípravu ultračisté vody z vody z Labe. MPure™ EDI od MEGA prověřilo své kvality a bezproblémovou funkci i v náročných podmínkách provozu s vysokým obsahem CO2, vypořádalo se s rozdíly v parametrech vstupní vody a trvale zásobuje teplárnu ultračistou vodou s odporem přes 16 MΩ. Kontaktujte nás pro více informací o tomto projektu, poradíme vám, jak využít EDI.

Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt

Produkty a technologie

Produkty RALEX®

EDR svazek – RALEX® EDR-IF/250

EDR svazek - RALEX® EDR-IF/250

EDR-IF je vyspělejší verze svazku EDR, který jsme vyvinuli pro úpravu vysoce zasolené vody v průmyslu, jako je koncentrace RO retentátu, předkoncentrace před odpařením, aplikace ZLD (uzavřený oběh vody) a čištění různých typů průmyslových odpadních vod. EDR-IF poskytuje až o 40 % vyšší výkon ve srovnání se současnými svazky EDR. To s sebou přináší o 30 % menší nárok na prostory a významné snížení nákladů. Robustní konstrukce zaručuje nulové vnitřní a vnější přetoky a výrazně snižuje prostoje.

EDI stack – RALEX® MPure36TM

EDI svazek - RALEX® Mpure™

Výkonné EDI svazky Mpure™ od MEGA průběžně připravují ultračistou vodu s velmi nízkou vodivostí a nízkým obsahem křemíku. Pro vytvoření bloku s větší kapacitou mohou být svazky propojeny. Design svazku zabraňuje vnitřním přetokům a úkapům. Důkladné testování ve výrobě zaručuje, že dostanete svazek s optimálními parametry, připravený k zapojení do jednotky.

Complete EDI unit – RALEX® HPWU

Celá EDI jednotka RALEX® HPWU

Produktová řada jednotek HPWU s EDI svazky Mpure™ pokrývá kapacity od 5 m3/h do 135 m3/h. Díky tomu tyto jednotky odpovídají potřebám firem z různých průmyslových odvětví od výroby čipů až po energetiku. Každá jednotka je předem sestavena a otestována. Díky tomu je instalace jednotky rychlá a bezproblémová.

Pečujeme o vás

MEGA Care šetří vaše peníze.
Veškerá péče, kterou potřebujete.

Pravidelné prohlídky
24/7 specialista na telefonu
On-site podpora

MEGA Care omezuje odstávky na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku můžeme předcházet nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace obsahují až třídenní testování v plné zátěži. Vzorky membrán odesíláme do laboratoře, abychom vyloučili předčasné usazování minerálů a biologické znečištění. Optimální výkon vaší technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

MEGA Care omezuje odstávky na nezbytné minimum. Díky aktivnímu monitorování, preventivní údržbě a úpravám procesu na dálku můžeme předcházet nečekaným výpadkům. Pravidelné prohlídky v místě instalace obsahují až třídenní testování v plné zátěži. Vzorky membrán odesíláme do laboratoře, abychom vyloučili předčasné usazování minerálů a biologické znečištění. Optimální výkon vaší technologie je tak zajištěn díky celkovému vyhodnocení stavu jednotky.

Více o MEGA Care

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Michal Jirdásek

Michal Jirdásek

Key Account Manager

+420 606 387 947 michal.jirdasek@mega.cz
Antonina Šípová

Antonina Šípová

Obchodní manažer

antonina.sipova@mega.cz
Zdeněk Divíšek

Zdeněk Divíšek

Obchodní manažer

+420 725 090 944 zdenek.divisek@mega.cz
Tomáš Černý

Tomáš Černý

Obchodní manažer

+420 771 254 405 tomas.cerny@mega.cz
Jan Dupal

Jan Dupal

Obchodní manažer

+420 724 022 273 jan.dupal@mega.cz
Více kontaktů