Čištění uhličitanu lithného ze síranových roztoků

Čištění uhličitanu lithného ze síranových roztoků

Použití elektrodialýzy při extrakci lithia z tvrdých hornin / spodumenu

Víte, že ...

Technologie MEGA ED koncentruje hydrogenuhličitan lithný (LiHCO3) 2× více než v případě použití běžných srážecích technologií.

Inovativní systém elektrodialýzy pro čištění Li2SO4 – Asie / Austrálie / Afrika / Brazílie / Severní Amerika

Inovativní systém elektrodialýzy pro čištění Li<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> – Asie / Austrálie / Afrika / Brazílie / Severní AmerikaPatentovaná speciální metoda elektrodialýzy pro efektivnější extrakci lithia z tvrdých hornin a spodumenu

Způsob čištění Li2CO3 technologií MEGA spočívá v integraci nákladově efektivní odsolovací fáze elektrodialýzy do konvenčních procesů čištění síranu lithného (extrakce lithia z tvrdých hornin).Hlavní výhody použití elektrodialýzy MEGA pro čištění Li2SO4

Použití speciální ED technologie od MEGA snižuje investiční a provozní náklady na získání vyšších koncentrací lithia.


Získejte vysokou koncentraci čistého lithia pomocí jednoduššího výrobního procesu.


Inovativní myšlenka spočívá v integraci známé reakce ze Solvayova procesu používaného při výrobě uhličitanu sodného a patentované speciální elektrodialýzy.


Chcete se dozvědět více o výhodách použití elektrodialýzy v konvenčním procesu výroby lithného spodumenu?

Více informací

Uhličitan lithný získaný těžbou rudy

Co je Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub></h3>

Co je Li2CO3

Uhličitan lithný je uhličitanová sůl lithia Li2CO3, jedna z nejdůležitějších sloučenin lithia, která se široce uplatňuje při zpracování oxidů kovů, lithium-iontových baterií, keramiky a používá se v lékařství k léčbě poruch nálady. Kromě toho poptávka po Li2CO3 v posledních letech rychle roste v důsledku nového vývoje a výroby elektromobilů.

Co je spodumen

Co je spodumen

Zdroje lithné soli Li2CO3 pocházejí především z minerálů. Určité množství lithia obsahuje více než 100 různých minerálů, z nichž hlavní je spodumen, který se aktivně těží pro výrobu lithia. Spodumen má teoretický obsah lithia přibližně 8 %.

Ložiska lithiových rud

Vzhledem k vysokému obsahu lithia je spodumen považován za nejdůležitější minerál s ohledem na těžbu lithia. Spodumen se nachází v ložiscích lithiových rud například v Austrálii, Asii, Africe, Brazílii a Severní Americe.

Extrakce lithia ze spodumenu

Extrakce lithia ze spodumenu

Hlavní technologií pro extrakci lithia z lithných minerálů, zejména spodumenu, je proces za použití kyseliny sírové. Po rozemletí lithiové rudy a jejím rozpuštění v kyselině sírové následuje pražení na síran lithný. Dalším krokem je loužení vodou, po němž následuje smíchání s uhličitanem sodným, čímž se získá uhličitan lithný. Maximální výtěžnost tohoto procesu je přibližně 95 %.

Hlavní nevýhodou zpracování spodumenu kyselinou sírovou je však vznik obrovského množství odpadu a nutnost předúpravy za použití vysokých teplot.

Speciální elektrodialýza roztoku síranu lithného pro získání čistého Li2CO3

Inovovaná metoda čištění uhličitanu lithného pomocí speciální elektrodialýzy od MEGA

Inovovaná metoda čištění uhličitanu lithného pomocí speciální elektrodialýzy od MEGA

Omezené zásoby lithia zvyšují tlak na zpracovatele lithiové rudy a zpochybňují náklady a účinnost současných metod získávání lithia.

Výzkumníci společnosti MemBrain, dceřiné společnosti MEGA, vyvinuli vysoce selektivní elektrodialyzační systém pro odstraňování nečistot z roztoků bohatých na lithium použitelných pro extrakci lithiové rudy / spodumenu.

Pokročilá elektrodialýza vykazuje vysokou schopnost selektivně extrahovat uhličitan lithný vysoké kvality ze síranu lithného, a to s nižšími náklady než jiné konvenční technologie.

Benefits of using MEGA electrodialysis in conventional lithium brine extraction processes

Jak to funguje?

Nabízíme technologii na zpracování lithia s vyšší čistotou a nižší spotřebou energie, která zjednodušuje bloková schémata zpracování, zvyšuje výtěžnost a snižuje náklady.

Čištění uhličitanu lithného ze síranových roztoků pomocí patentované elektrodialýzy MEGA, která pracuje v jedinečné kombinaci těchto 2 procesů:

1. proces – MemBrain patentované řešení elektrodialýzy ve speciální konfiguraci:

Li2SO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + LiHCO3

2. proces – krystalizace:

2 LiHCO3 (aq) → Li2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g)

MEGA ED v kostce

Uhličitan lithný o čistotě 99.99 % | 2 vstupy – 2 produkty |
Teplota krystalizace = 90 – 95 °C | Atmosférický tlak

Benefits of using MEGA special electrodialysis to purify Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> from lithium ore

Výhody použití speciální elektrodialýzy MEGA k čištění Li2CO3 z lithiové rudy

  • Čistota Li2CO3 až 99.9 % po zahřátí hydrogenuhličitanem.
  • Koncentrace lithia ve vyrobeném LiHCO3 je až 4000 mg/l.
  • Speciální konfigurace ED snižuje složitost výroby a nakládání s odpadem.
  • Vysoce čistý komoditní produkt Li2CO3, kde SO42- < 0.05 % DMB.
  • Je možné oddělit Li2CO3 od druhů solí Na, K, Rb srážením po ED.
  • Čistota hydrogenuhličitanového meziproduktu po elektrodialýze, vyjádřená jako poměr Li k Li+S, je vyšší než 97.5 %.
  • Elektrodialýza snižuje množství solných roztoků pro manipulaci.
  • Elektrodialýza představuje úsporu nákladů na odpařovací kroky.
  • Výrobní cesty využívající elektrodialýzu lze přepnout z uhličitanu na hydroxid.

Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku pro svůj projekt těžby lithného spodumenu

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš projekt čištění lithia získaného těžbou z hornin.

Naši inženýři a technologové připraví řešení na míru vašim potřebám a požadavkům.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Vitaly Bleskov

Vitaly Bleskov

Obchodní manažer

+420 602 737 400 vitaly.bleskov@mega.cz
Aleš Platzer

Aleš Platzer

Obchodní manažer

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Lukáš Semián

Lukáš Semián

Obchodní manažer

+420 778 463 642 lukas.semian@mega.cz

MEGA a.s.

sídlo

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě
Další kontakty