Chováme se zodpovědně

Udržitelnost

Chováme se zodpovědně

Udržitelnost je základním kamenem skupiny firem MEGA

Business sustainability (Trvalá udržitelnost podnikání)

Udržitelnost podnikání je nedílnou současností pro naši budoucnost. V naší společnosti se chováme odpovědně a eticky. Minimalizujeme negativní dopady na životní prostředí z vlastní činnosti. Našim zákazníkům pomáháme lépe využívat materiálové zdroje a nastavit cirkulární bezodpadovou ekonomiku. Jsme hrdí, že jsme se stali v roce 2023 vítězem nezávislého hodnocení společností podle ESG. Zároveň odborná komise soutěže FIRMA ROKU 2023 zařadila naši společnost na třetí příčku. To vše odráží naše úsilí o snížení dopadu na životní prostředí, podporu sociální odpovědnosti a dodržování etických standardů v našich obchodních praktikách. Udržitelným podnikáním vytváříme dlouhodobé hodnoty, které dávají jistoty našim zákazníkům, zaměstnancům a ostatním stakeholderům.

Přečtěte si více o našich iniciativách v oblasti udržitelnosti a o tom, jak měníme svět k lepšímu.

Environmental – Životní prostředí

Ve skupině firem MEGA dbáme na odpovědnost k životnímu prostředí a udržitelnost. Jsme si vědomi, že naše činnost má dopad na lidi i celou planetu. Zavázali jsme se proto ke snižování našeho dopadu na životní prostředí a chceme maximalizovat naše přínosy k udržitelnější budoucnosti Země. Víme, že environmentální odpovědnost zvyšuje naši efektivitu a tím spokojenost stakeholderů. Jsme rádi, že se můžeme s našimi zákazníky podělit o naše úspěchy a cíle v oblasti životního prostředí.

Připojte se i vy k pozitivním změnám pro budoucnost.

Sociální odpovědnost

Společenská odpovědnost je důležitým aspektem vize a hodnot naší společnosti. Skupina firem MEGA je postavená na multinárodnostních pracovních týmech. Pro nás jsou zcela přirozené rovné podmínky a přístupy k příležitostem i transparentní pravidla odměňování. Jednáme vždy ve prospěch společnosti bez upřednostňování sociálních skupin. V našem podniku bereme tuto povinnost vážně a snažíme se pozitivně ovlivňovat i partnery v hodnotovém řetězci. Zavázali jsme se k etickým postupům, ekologické udržitelnosti, sociální spravedlnosti a ke spolupráci s regionálními komunitami, čímž naplňujeme očekávání našich stakeholderů.

Některé z našich iniciativ a úspěchů v oblasti společenské odpovědnosti.

Governance – řízení společnosti

Ve společnosti MEGA bereme odpovědnost za udržitelné a transparentní řízení vážně a dodržujeme nejvyšší standardy etického a profesionálního chování. Jsme přesvědčeni, že správa a transparentní řízení v souladu legislativních požadavků a etického chování je nezbytná pro dosažení dlouhodobých hodnot pro naše stakeholdery. Vedení ve všech firmách ze skupiny MEGA má jasnou a transparentní strukturu řízení, na které se podílí ženy, tak muži. Rovněž monitorujeme a pravidelně podáváme zprávy o naší výkonnosti a o neustálém zlepšování. Zavázali jsme se být odpovědným a důvěryhodným partnerem pro naše stakeholdery.

Jsme hrdí na naše udržitelné řízení, které odráží naše hodnoty a vize společnosti.