Ovlivněte náklady na technologii zachytávání CO<sub>2</sub> pomocí elektrodialýzy

Ovlivněte náklady na technologii zachytávání CO2 pomocí elektrodialýzy

Zvyšte účinnost zařízení na zachytávání uhlíku pomocí elektrodialýzy MEGA

Víte, že ...

Vylepšete svou technologii zachytávání a uvolňování CO2 a zefektivněte ji pomocí MEGA EDBM.

Výhody použití elektrodialýzy MEGA v zařízeních na zachytávání CO2

Zjistěte, jak účinně snížit množství nečistot v absorpčním médiu

Zjistěte, jak účinně snížit množství nečistot v absorpčním médiu

Snížení provozních nákladů
Žádné regenerační chemikálie
Výrazné snížení degradace rozpouštědla

Cílem použití elektrodialýzy MEGA pro zachytávání oxidu uhličitého je její integrace s dalšími separačními procesy, jako jsou absorpce a desorpce, aby se zvýšila účinnost zachytávání a uvolňování CO2. Použití elektrodialýzy v procesu recyklace rozpouštědla výrazně snižuje náklady spojené s nutností výměny čerstvého roztoku a jeho likvidace.


Použití elektrodialýzy MEGA pro technologii zachytávání CO2

Elektrodialýza jako vhodná technologie pro zachytávání CO<sub>2</sub>

Elektrodialýza jako vhodná technologie pro zachytávání CO2

Technologie elektrodialýzy pro zachytávání CO2 závisí na různých faktorech, jako je technická a ekonomická proveditelnost, dopad na životní prostředí a společenské přijetí. S ohledem na tato kritéria se elektrodialýza ukázala jako vhodná technologie pro regeneraci absorbentů v případech, kdy jsou tato chemická média již zbavena CO2 a je třeba je zbavit nečistot pro opětovné použití.

Pokročilá elektrodialýza MEGA je účinná technologie, která využívá elektřinu k rozkladu vody na kyselinu a zásadu pro regeneraci roztoků pro zachycování CO2 na bázi hydrogenuhličitanů. Lze ji použít v okruzích chemického zpracování v zařízeních na zachytávání CO2

Hlavní výhoda elektrodialýzy MEGA pro procesy zachytávání CO<sub>2</sub>

Hlavní výhoda elektrodialýzy MEGA pro procesy zachytávání CO2

Elektrodialýza od MEGA účinně snižuje množství nečistot v chemickém médiu (absorbentu), které jinak snižuje účinnost absorpce a zvyšuje spotřebu absorpčního roztoku.

Efektivní nakládání s odpady (chemická média – absorbenty) získanými při zachytávání CO2 vede ke snížení provozních nákladů (OPEX) s minimálním dopadem na životní prostředí (není třeba používat regenerační chemikálie).

Přímé zachytávání CO<sub>2</sub> ze vzduchu

Přímé zachytávání CO2 ze vzduchu

Dnešní technologie přímého zachytávání CO2 ze vzduchu (DAC – Direct Air Capture) je založena na kontaktu okolního vzduchu s chemickými médii, jako jsou alkalická rozpouštědla nebo absorbenty, například KOH nebo NaOH.

Naši jedinečnou technologii bipolární elektrodialýzy (EDBM) jsme vyvinuli pro společnosti, které se zabývají přímým zachytáváním CO2 ze vzduchu, konkrétně pro čištění absorbentů, např. (KHCO3). Nejsou potřeba žádné regenerační chemikálie. Použitím technologie EDBM společnosti MEGA ovlivňujete energetický a ekologický dopad celého procesu.

Zachytávání CO<sub>2</sub> ve spalinách

Zachytávání CO2 ve spalinách

Zachytávání CO2 z elektráren a průmyslových petrochemických zdrojů, které mají velký podíl na celosvětových emisích.

Zachytávání oxidu uhličitého ve spalinách, tj. zachytávání CO2 ze stacionárních zdrojů, jako jsou elektrárny, teplárny nebo průmyslové závody vyrábějící beton, ocel a chemikálie, je nejrozšířenější technologií mezi současnými projekty zachytávání tohoto plynu.

K chemickému odstranění CO2 se před výstupem z komína používá kapalina, přičemž nejvyspělejší a komerčně dostupnou technologií je vodní aminové čištění.

Použití elektrodialýzy k čištění absorpčního roztoku je přibližně 2–3krát levnější ve srovnání s výměnou za nový.

Použití elektrodialýzy MEGA poskytuje účinnější technologii čištění absorbentů od tepelně stabilních solí (HSS), které jsou hlavními degradačními produkty, jež zůstávají v sorbentech po odstranění zachyceného CO2 ze specifických směsí plynů.

Přímé zachycování oxidu uhličitého v oceánu

Přímé zachycování oxidu uhličitého v oceánu

Přímé odstraňování oxidu uhličitého z oceánské vody.

Použití bipolární elektrodialýzy MEGA na změkčené mořské vodě umožňuje výrobu směsi kyseliny chlorovodíkové a zásady. Slaně kyselou vodu lze použít k uvolnění CO2 ze surové mořské vody. Vyrobenou slanou zásaditou směs lze později použít ke korekci pH, což umožní další cyklus absorpce CO2 mezi vzduchem a oceánem.

Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku pro svůj projekt zachytávání uhlíku

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš projekt.. Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Aleš Platzer

Aleš Platzer

Obchodní manažer

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Lukáš Semián

Lukáš Semián

Obchodní manažer

+420 778 463 642 lukas.semian@mega.cz

MEGA a.s.

sídlo

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě