Membránové technologie zabezpečují kontinuitu provozu elektrárny Prunéřov II

Membránové technologie zabezpečují kontinuitu provozu elektrárny Prunéřov II

Úprava říční vody na procesní pomocí ultrafiltrace

Víte, že…

Prunéřov II je s výkonem 750 MW největší tepelná elektrárna v Česku?


Úspěšná instalace ultrafiltrace pro získání procesní vody v tepelné elektrárně Prunéřov II

Úprava vody od MEGA pro průmyslové účely

Hlavní výhody ultrafitrační technologie od MEGA

Ultrafiltrace říční vody
Snížení provozních nákladů
Kontinuita provozu

Elektrárna Prunéřov II čelila v posledních suchých letech zásadním problémům se zajištěním kontinuální dodávky technologické vody pro chlazení.

Technologové společnosti MEGA navrhli komplexní řešení úpravy vody, a to doplněním stávajícího zdroje podzemní vody o říční vodu z nedaleké Ohře. MEGA realizovala celý projekt na klíč včetně dodávky čtyř jednotek ultrafiltrace, která je součástí celého řešení. Průměrná výtěžnost systému je 95 %.


Odstranění závislosti na výkyvech počasí

Elektrárna Prunéřov II

Tepelná elektrárna Prunéřov II

Elektrárna Prunéřov II je s výkonem 750 MW největší tepelná elektrárna v Česku. Vlastní ji a provozuje společnost ČEZ, která je největší výrobce elektřiny v České republice a v tomto oboru patří i mezi top 10 v Evropě.

Celá elektrárna prochází od roku 2012 modernizací. Dodávka ultrafiltrace (UF) od MEGA je další z technologií, které vedou ke snížení ekologické a ekonomické náročnosti provozu elektrárny.

Sucho

Výzva

Mimořádně teplá období v minulých letech, ve kterých došlo k výraznému poklesu hladiny podzemních vod, byla impulzem pro investici do zařízení, které zajistí druhý zdroj vody pro kotel a kontinuitu provozu elektrárny.

MEGA Hydranautics ultrafiltration module

Ultrafiltrace jako řešení

Dosud byla jediným zdrojem pro výrobu chladící vody podzemní voda upravovaná čiřením, pískovou filtrací a reversní osmózou. Novým, záložním zdrojem pro výrobu chladící vody, je říční voda, jejíž zpracování MEGA začlenila do stávající úpravárenské technologie výroby provozní vody. Říční voda je po úpravě na stávající koagulaci nově podrobena kvalitnímu odželeznění a odmanganování a následně dočištěna na čtyřech ultrafiltračních jednotkách. Kvalita ultrafiltrátu vyhovuje požadovaným parametrům pro finální zpracování na stávající reverzní osmóze.

MEGA Hydranautics ultrafiltration lines

Parametry ultrafiltrační jednotky

Instalovaná technologie ultrafiltrace obsahuje čtyři jednotky po deseti modulech, s celkovým maximálním výkonem 100 m3/h ultrafiltrátu. Průměrná výtěžnost systému je 95 %. Běžný provoz probíhá v režimu 3+1, tedy tři linky pracují a jedna je v režimu stand-by. Díky tomu je možné zajistit nepřetržitý provoz.

Splnění požadované kvality výstupní vody z UF bylo ověřeno garančním testem. Analýzy vzorků vody provedla nezávislá akreditovaná laboratoř.

Výhody řešení od MEGA

Kontinuita provozu

Kontinuita provozu zabezpečena

Díky instalaci stanice ultrafiltrace je provoz elektrárny nezávislý na teplotních výkyvech a stavu podzemních vod. To pomáhá především během letních měsíců, kdy není potřeba provádět nucené neplánované odstávky.

Průběh instalace Prunéřov

Průběh instalace

Instalace a zprovoznění jednotek proběhlo během šesti měsíců, a to za provozu elektrárny bez delších odstávek. Stanici ultrafiltrace jsme instalovali místo již nepoužívané technologie a zároveň jsme využili některých jejích částí. V rámci integrace technologie ultrafiltrace došlo i k úpravě řízení technologie pískové filtrace pro dosažení optimálních parametrů celé technologické linky.

Prunéřov velín

Monitoring a servis

Instalované ultrafiltrační jednotky jsou plně automatická (integrace do stávajícího řídicího systému s využitím stávajících prvků elektro a MaR) a až na běžnou údržbu nepotřebují zásah obsluhy.

MEGA Prunéřov ultrafiltrace funguje

Prostě to funguje

Na základě výsledků intenzivního vlastního testování a prvních měsíců provozu, provozovatel elektrárny potvrdil, že námi instalované jednotky ultrafiltrace naplňují tyto požadavky:

  • spolehlivost,
  • snadná obsluha a integrovaný monitoring,
  • snížení nákladů na provoz,
  • kontinuální příprava vody s požadovanými parametry.

Kontaktujte MEGA