Informace ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Informace ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Informace ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost MEGA a.s. (dále jen „MEGA) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) lze učinit některým z následujících způsobů:

  • telefonicky na číslo Příslušné osoby (viz níže),
  • písemně na adresu MEGA a.s., Pod Vinicí 87, 47127 Stráž pod Ralskem,
  • elektronickou poštou na adresu PTPP@mega.cz nebo přímo na adresu elektronické pošty Příslušné osoby (viz níže),
  • prostřednictvím elektronické schránky důvěry - odkaz umístěný v MS TEAMS- Personalistika - Etický kodex,
  • prostřednictvím schránky důvěry umístněné na plotě u výjezdu z firemního parkoviště ve Stráži pod Ralskem; schránka je umístěna mimo dosah kamerového systému,
  • osobně na žádost oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dnů od žádosti oznamovatele,
  • Ministerstvu spravedlnosti.

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Příslušnými osobami ve smyslu zákona na ochranu oznamovatelů jsou jmenováni:

Kdo nemůže oznámení podat?

MEGA vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Celé znění Zákona o ochraně oznamovatelů.