Čištění chloridu lithného ze zasoleného roztoku

Čištění chloridu lithného ze zasoleného roztoku

Použití elektrodialýzy při extrakci lithia ze zasoleného roztoku

Víte, že...

Technologie MEGA ED koncentruje chlorid lithný (LiCl) 2× více než běžná RO.

Aplikace MEGA pro čištění LiCl – Jižní Amerika / Kanada / Čína

Cold, warm and hot electrodialysis processes as cost reduction challengeZískejte vysoce kvalitní lithium pomocí jedinečného a nákladově efektivního technického řešení elektrodialýzy implementované do procesu extrakce zasoleného roztoku

MEGA solution possibilities for purification LiCl are in integrating cost-effective desalination phase electrodialysis in the conventional lithium brine extraction processes.Hlavní výhody použití elektrodialýzy MEGA pro čištění LiCl

Technologie MEGA snižuje náklady na čištění LiCl díky nižšímu odpařování a krystalizaci.


Vylepšete svůj konvenční proces extrakce lithného roztoku pomocí nákladově efektivní elektrodialýzy MEGA.


Oddělte NaCl, bór, oxid křemičitý a další nežádoucí nečistoty a koncentrujte LiCl až na 8 % hm.


Chcete se dozvědět více o výhodách použití elektrodialýzy v konvenčním procesu extrakce lithného roztoku?

Chci zjistit více

Chlorid lithný z extrakce zasoleného roztoku

What is LiCl

Co je LiCl

Chlorid lithný (LiCl) je typická iontová sloučenina s vynikající rozpustností v polárních rozpouštědlech, jako je voda. Je jedním ze základních zdrojů kovového lithia (Li+). LiCl se získává především ze zasoleného roztoku lithia.

Ložiska zasoleného roztoku lithia

Ložiska kapalného lithia v zasolených roztocích se nacházejí pod solnými pláněmi, z nichž většina se nachází v Jižní Americe, Kanadě a Číně. Mezi další zdroje roztoků bohatých na lithium patří geotermální zdroje, zdroje mořské vody a zdroje z ropných polí. Teoretický obsah lithia v zasolených roztocích je přibližně 3 %.

Použití chloridu lithného

Chlorid lithný se používá především k přípravě kovového lithia elektrolýzou LiCl/KCl. LiCl se také používá jako tavidlo pro pájení hliníku v automobilových dílech. Často se používá i jako vysoušedlo (k vysoušení proudů vzduchu), případně se používá v biochemii k vysrážení RNA z buněčných extraktů.

Lithium brine extraction

Extrakce lithného roztoku

Soli lithia, jako je LiCl, se získávají z ložisek zasolených roztoků oddělením kovu od ostatních prvků přečerpáváním lithného zasoleného roztoku do odpařovacích nádrží. Ty jsou určeny k přirozené extrakci solí lithia odpařováním na slunci. Jakmile roztok dosáhne ideální koncentrace lithia, přečerpá se do zařízení na získávání lithia, kde se extrahuje.

Extrakce lithia obvykle zahrnuje tyto kroky: předúpravu, koncentraci a výrobu lithia / produkci lithia.

Předúprava - v tomto kroku se používá hlavně nanofiltrace, aby se ze zasoleného roztoku odstranily veškeré kontaminanty nebo nežádoucí složky, zejména tvrdost způsobená Mg 2+.

Koncentrace je dalším krokem, který se obvykle provádí pomocí membránových technologií, jako je reverzní osmóza (RO), elektrodialýza (ED) nebo kombinace RO s ED.

Výroba (produkce) lithia je posledním krokem, kdy se zasolený roztok upraví činidlem a rozpustný produkt se filtruje a suší pro prodej. V závislosti na činidle se získá příslušná forma obchodovatelného lithia, například uhličitan lithný, hydroxid lithný, chlorid lithný atd.

Pokročilý elektrodialyzační systém pro čištění chloridu lithného z lithného zasoleného roztoku

Získávání lithia ze zasoleného roztoku pomocí elektrodialýzy MEGA (EDR)

Získávání lithia ze zasoleného roztoku pomocí elektrodialýzy MEGA (EDR)

V současné době se většina světové produkce lithia získává ze zasolených roztoků. Jedná se o dlouhodobý proces, při kterém se používají odpařovací nádrže. Kromě toho se při extrakci používá množství chemických látek a vzniká velké množství odpadu.

Cílem řešení od MEGA je zlepšit dnešní konvenční metody přípravy chloridu lithného a dále přeměnit odpadní surovinu na nový zdroj.

Elektrodialýza od MEGA pro čištění lithia je jedinečná technologie spočívající v nákladově efektivním a vysoce účinném odsolování. Výstupní surovina z konvenčních procesů, která stále obsahuje vysoké množství lithia, je znovu využita k získání vysoce kvalitního lithia za nižších provozních nákladů. Implementace ED do tradičního procesu získávání lithia je dvakrát účinnější než použití samotné RO.

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Inovace je založena na částečné koncentraci pomocí RO na zhruba 40 000 mg/l, po které následuje elektrodialýza s použitím demineralizované vody jako přijímací vody a zahuštění na úroveň nad 80 000 mg/l rozpuštěných pevných látek. Po chelataci a evaporaci se používá krystalizér pro přípravu finálního produktu, například chloridu lithného.

Jaký je navrhovaný provoz jednotky

NF → RO + ED → EV → krystalizace

NF – nanofiltrace, RO – reverzní osmóza, ED – elektrodialýza, EV - evaporace

Jak by mohl fungovat blokový diagram

Běžný NF permeát by mohl být RO bez použití antiscalantu zahuštěn až čtyřikrát.

Retentát z RO by mohl být dvakrát zahuštěn pomocí EDR bez použití antiscalantu.

Koncentrát ED je čištěn jednotkou na odstraňování B a Si.

Konečným krokem koncentrace je odpařování kombinované s krystalizací LiCl / NaCl. Produktem je LiCl komoditní kvality.

Výhody použití elektrodialýzy MEGA v konvenčních procesech extrakce lithného roztoku

Výhody použití elektrodialýzy MEGA v konvenčních procesech extrakce lithného roztoku

Cílem této metody vynálezu je zvýšit výtěžnost celé výroby Li tím, že se získá více lithia ze samotného procesu extrakce, a navíc z odpadních matečných louhů. Hlavní výhody elektrodialýzy jsou:

  • Speciální konfigurace ED snižuje složitost výroby a odpadového hospodářství.
  • ED dosahuje vysokých úrovní retence oxidu křemičitého a boru přes 97 %.
  • Elektrodialýza snižuje počet vodných solných roztoků pro manipulaci.
  • Elektrodialýza šetří náklady na odpařovací kroky.
  • Elektrodialýza separuje ionty, což vede k dosažení maximální koncentrace 80 000 mg/l pro LiCl.
  • Ekologická technologie.

Omezené zásoby lithia a zvyšující se náklady na jeho získávání zvyšují tlak na zpracovatele lithiových zasolených roztoků, kteří čelí novým výzvám v oblasti nákladů a efektivity současných metod. MEGA proto vyvinula toto nové řešení pro těžbu lithiových zasolených roztoků.

Vyžádejte si bezplatnou nabídku na svůj projekt s lithiem

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš lithiový projekt.

Naši inženýři a technologové připraví řešení na míru vašim potřebám a požadavkům.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Vitaly Bleskov

Vitaly Bleskov

Obchodní manažer

+420 602 737 400 vitaly.bleskov@mega.cz
Aleš Platzer

Aleš Platzer

Obchodní manažer

+420 702 176 317 ales.platzer@mega.cz
Lukáš Semián

Lukáš Semián

Obchodní manažer

+420 778 463 642 lukas.semian@mega.cz

MEGA a.s.

sídlo

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika

Ukázat na mapě