Navrhujeme a dodáváme komplexní technologická řešení pro prevenci a kontrolu průmyslového znečištění

MEGA BAT: Nejlepší dostupné technologie

Komplexní technologická řešení pro prevenci a kontrolu průmyslového znečištění

Víte, že…

MEGA vyvíjí a dodává nejlepší dostupné technologie (BAT) do mnoha průmyslových odvětví?

Jsme silná česká firma s více než 30 lety zkušeností a realizovanými zakázkami po celém světě.

Jsme specialisté a zkušení odborníci na průmyslové a municipální odpadní vody. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a společně nalezneme optimální technické řešení přímo na míru.

MEGA má čtyři divize a vyvíjí, vyrábí a dodává zařízení pro desítky různých průmyslových odvětví. Úprava vod je jedním z hlavních pilířů strategie firmy. Jsme součástí MEGA.

Nejlepší dostupné techniky (BAT) pro prevenci a omezování průmyslového znečištění

MEGA vyvíjí a dodává BAT

MEGA vyvíjí a dodává BAT

MEGA vyvíjí a implementuje průmyslové aplikace pro průmyslové povrchové úpravy, pro nakládání a hospodaření s vodou napříč hospodářskými odvětvími, pro zpracování syrovátky a jejích vedlejších produktů, pro čištění cukrů, glykolů a dalších organických i anorganických látek, které splňují požadavky BAT (Best Available Technologies, nejlepší dostupné technologie).

Díky soustavným investicím do vývoje těchto technologií a zařízení splňuje MEGA vždy aktuální mezinárodní kritéria BAT, která odpovídají nejúčinnější existující provozní technologii, která minimalizuje negativní dopady na životní prostředí, a to při maximální ekonomické úspoře nákladů na provoz.

Příprava ultračisté vody

Proč spolupracovat s MEGA

V MEGA používáme nejlepší dostupné technologie (BAT) zajišťující zpracování surovin a výrobu produktů na základě moderních vědeckých postupů s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí.

Implementace naší technologie vám poskytne:

  • Nízké provozní náklady
  • Vysokou míru automatizace
  • Nízké nároky na údržbu
  • Nízkou produkci odpadu
  • Nízké nároky na prostor

From membrane to industrial application

Co je BAT?

Nejlepší dostupné techniky nebo nejlepší dostupná technologie (BAT z angl. Best Available Techniques nebo také Best Available Technologies) je technologie schválená zákonodárci nebo regulačními orgány pro splnění výstupních norem pro daný proces s cílem dosáhnout v praxi vysokého stupně ochrany životního prostředí.

V souladu s evropskou legislativou je termín BAT stanoven § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, ve znění pozdějších předpisů, takto:

  • TECHNIKAMI se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu;
  • DOSTUPNÝMI technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice;
  • NEJLEPŠÍMI se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Elektrodeionizace

Co je BREF

BREF (BAT Reference Document) jsou řadou referenčních dokumentů, které popisují průmyslové procesy, jejich provozní podmínky, úrovně emisí a spotřeby používaných technik a nejlepší dostupné techniky pro komplexní prevenci a omezování znečištění z průmyslových činností. Členské státy jsou povinny tyto dokumenty zohlednit při určování nejlepších dostupných technik obecně nebo v konkrétních případech podle legislativních podmínek.

Dokumenty BREF shromažďují zkušenosti uživatelů s nejlepšími dostupnými technikami v reálném světě a poskytují regulačním orgánům referenční informace, které mohou použít při určování podmínek povolení.

Případové studie

High Purity Water Treatment EDI

ENERGY, Ústí nad Labem, Česko

Výměna a vylepšení úpravny vody pro teplárnu v Ústí

MEGA dodala jednotky EDI pro přípravu ultračisté vody jako součást inovativního, čistě membránového, řešení úpravy vody. Úpravna, která je součástí teplárny ENERGY v Ústí nad Labem, potřebovala obměnu po desítkách let zásobování města teplem.

Ultrafiltrace, reverzí osmóza a elektrodeionizace byly zvoleny jako optimální moderní technologie pro přípravu ultračisté vody z vody z Labe. MPure EDI od MEGA prověřilo své kvality a bezproblémovou funkci i v náročných podmínkách provozu s vysokým obsahem CO2, vypořádalo se s rozdíly v parametrech vstupní vody a trvale zásobuje teplárnu ultračistou vodou s odporem přes 16 MΩ. Kontaktujte nás pro více informací o tomto projektu, poradíme vám, jak využít EDI.

Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt
Úspěšná instalace ultrafiltrace pro úpravu technologické vody v Elektrárně Prunéřov II

Elektrárna Prunéřov II, Česká republika

Úspěšná instalace ultrafiltrace pro úpravu technologické vody v Elektrárně Prunéřov II

Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou ČEZ, a. s. a současně největší tepelnou elektrárnou v České republice. Kontinuální dodávka technologické vody pro chlazení se stala v posledních suchých letech zásadním problémem.

Technologové společnosti MEGA navrhli komplexní řešení úpravy vody, a to doplněním stávajícího zdroje podzemní vody o říční vodu z nedaleké Ohře. MEGA realizovala celý projekt na klíč včetně dodávky čtyř jednotek ultrafiltrace, která je součástí celého řešení. Průměrná výtěžnost systému je 95 %.

Elektrárna Prunéřov II highlights

Ultrafiltrace říční vody Snížení provozních nákladů Kontinuita provozu
Zeptat se na projekt
Zeptat se na projekt

Hledáte řešení na míru?

Technologie MEGA stojí na výsledcích vlastního výzkumu a vývoje. Také sami vyrábíme membrány, membránové svazky i celé jednotky. Naši procesní technologové upraví předpřipravené jednotky tak, aby optimálně řešily váš problém. Napište nebo zavolejte našim obchodníkům.

Kontaktujte nás